Beaktande av tidigare fällande domar - Lettland


Republiken Lettlands inrikesministeriets informationscentrum

Adress:

Bruņinieku iela 72b
Rīga
LV-1009

Tfn:  +371 67208218, +371 67208216
Servicedesk: +371 67219111 
Fax +371 67208219

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterkanceleja@ic.iem.gov.lv

Länken öppnas i ett nytt fönsterHur får man ett utdrag ur belastningsregistret?


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 23/09/2020