Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Under hensyntagen til tidligere domme - Nederlandene


Det retlige dokumentationssystem (Justitieel Documentatiesysteem - JDS) indeholder oplysninger om alle straffelovsovertrædelser og om en stor del af overtrædelserne af speciallovgivningen for så vidt angår såvel fysiske som juridiske personer, således som det fremgår af «Link åbner i nyt vindueloven om (straffe)retlige oplysninger» (herefter "loven"). Da disse retlige oplysninger er af fortrolig karakter, er der ved loven indført en "lukket" ordning til brug for registrering og videregivelse af oplysninger, dvs. at det i selve loven er fastsat, hvem der har adgang til hvilke oplysninger og til hvilket formål.

Nederlandenes strafferegister (Justitiële Informatiedienst - JustID)

Kontaktoplysninger:

Link åbner i nyt vindueJustitiële Informatiedienst

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

Postbus 337
7600 AH Almelo

Telefon: +31 889989000
Fax +31 546813003

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@justid.nl


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/08/2020