Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Κάτω Χώρες


Στο σύστημα δικαστικών στοιχείων (Justitieel Documentatiesysteem - JDS) καταγράφονται όλες οι αξιόποινες πράξεις και ένας μεγάλος αριθμός παραβάσεων όσον αφορά τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, όπως αναφέρεται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο«νόμο περί δικαστικών δεδομένων και δεδομένων ποινικής φύσης» (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens - Wjsg). Λόγω του απορρήτου αυτών των δικαστικών στοιχείων, χαρακτηριστικό αυτού του νόμου είναι ένα «κλειστό» σύστημα καταγραφής και παροχής­ πληροφοριών­, δηλαδή ότι η νομοθεσία προβλέπει ποιος έχει πρόσβαση σε ποιες πληροφορίες και με ποιο ρητό στόχο.

Ποινικό μητρώο των Κάτω Χωρών (Justitiële Informatiedienst - JustID)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροJustitiële Informatiedienst

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo
Postbus 337
7600 AH Almelo

Τηλέφωνο: +31 88 998 9000
Φαξ: +31 546 813 003

Ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@justid.nl


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/02/2020