Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Holland


Kohtudokumentide süsteemis (Justitieel Documentatiesysteem – JDS) registreeritakse kõik kuriteod ja suur osa väärtegusid, mis on seotud füüsiliste ja juriidiliste isikutega, nagu on esitatud Lingil klikates avaneb uus akenõigusalaste andmete ja karistussregistri seaduses (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens). Kuna õigusalased andmed on konfidentsiaalsed, kohaldatakse õigusalaste andmete ja karistussregistri seaduse kohaselt piiratud registreerimis- ja teabeedastuskorda: seaduses on sätestatud, kellel ja millisel eesmärgil on juurdepääs konkreetsetele andmetele.

Õigusalane teabeteenistus (Justitiële Informatiedienst (JustID))

Kontaktandmed:

Lingil klikates avaneb uus akenJustitiële Informatiedienst
Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo
Postbus 337
7600 AH Almelo

Tel: +31 88 998 9000
Faks: +31 546 813 003

E-post: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@justid.nl


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 25/02/2020