Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā - Nīderlande


Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāTiesvedības datu un sodāmības reģistra likumu (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens - Wjsg) Tiesu dokumentācijas sistēmā tiek (Justitieel Documentatiesysteem - JDS) reģistrēti visi smagi noziegumi un daudzi mazāk smagi noziedzīgi nodarījumi attiecībā uz fiziskām un juridiskām personām. Ņemot vērā šādu tiesvedības datu konfidenciālo raksturu, Wjsg reģistrācijai un ­informācijas atklāšanai­ piemēro ierobežojošu pieeju. Proti, personu loks, kas var piekļūt konkrētai informācijai, un konkrēti nolūki, kādos var piekļūt informācijai, ir noteikti ar likumu.

Tiesu informācijas dienests (Justitiële Informatiedienst - JustID)

Kontaktinformācija:

Saite atveras jaunā logāTiesu informācijas dienests

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

PO Box 337
7600 AH Almelo

Tālrunis: +31 88 998 9000
Fakss: +31 546 813 003

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@justid.nl


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 04/08/2020