Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Olanda


Is-Sistema ta’ Dokumentazzjoni Ġudizzjarja (Justitieel Documentatiesysteem - JDS) tirreġistra d-delitti kollha u għadd kbir ta’ reati inqas serji relatati ma’ persuni fiżiċi u ġuridiċi, kif previst fl-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar id-Data Ġudizzjarja u l-Fedini Penali (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens - Wjsg). Minħabba n-natura kunfidenzjali ta’ din id-data ġudizzjarja, il-Wjsg jadotta approċċ restrittiv għar-reġistrazzjoni u d-divulgazzjoni­ ­tal-informazzjoni. Fi kliem ieħor, il-liġi tispeċifika min għandu aċċess għal liema informazzjoni u għal liema skop espliċitu.

Is-Servizz ta’ Informazzjoni Ġudizzjarja (Justitiële Informatiedienst - JustID)

Dettalji ta’ kuntatt:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-Servizz ta’ Informazzjoni Ġudizzjarja

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

PO Box 337
7600 AH Almelo

Telefon: +31 88 998 9000
Faks: +31 546 813 003

Indirizz elettroniku: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@justid.nl


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 25/02/2020