Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących - Niderlandy


Na podstawie ustawy o danych sądowych i rejestrach karnych (Link otworzy się w nowym oknieWet justitiële en strafvorderlijke gegevens – Wjsg) w Systemie Dokumentacji Sądowej (Justitieel Documentatiesysteem – JDS) rejestruje się wszystkie zbrodnie i znaczną część występków osób fizycznych i prawnych. Ze względu na poufny charakter takich danych w ustawie przyjęto restrykcyjne podejście do rejestracji i ujawniania informacji. Innymi słowy w ustawie określono, kto ma dostęp do jakich informacji oraz do jakich konkretnych celów.

Służba Informacji Sądowych (Justitiële Informatiedienst – JustID)

Dane kontaktowe:

Link otworzy się w nowym oknieJustitiële Informatiedienst

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

Postbus 337
7600 AH Almelo

Telefon: +31 88 998 9000
Faks: +31 546 813 003

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@justid.nl


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 25/02/2020