Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beaktande av tidigare fällande domar - Nederländerna


I det rättsliga dokumentationssystemet (Justitieel Documentatiesysteem - JDS) dokumenteras alla grövre brott och ett stort antal förseelser som rör fysiska och juridiska personer, i enlighet med vad som föreskrivs i Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om rätts- och straffuppgifter (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens - Wjsg). På grund av sådana rättsliga uppgifters konfidentiella karaktär föreskrivs i lagen en ”restriktiv” inställning till registrering och utlämning­ av ­informationen. I lagen specificeras med andra ord vem som har tillgång till vilken information och för vilka uttryckliga ändamål.

Rättsinformationstjänsten(Justitiële Informatiedienst - JustID)

Kontaktuppgifter:

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättsinformationstjänsten

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

PO Box 337
7600 AH Almelo

Tfn: +31 88 998 9000
Fax: +31 546 813 003

e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@justid.nl


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 25/02/2020