Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Polonja


Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego [Ministeru tal-Ġustizzja - L-Uffiċċju tal-Informazzjoni Nazzjonali tal-Kondotti]

Indirizz:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warsaw

Telefon: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Faks: +48 22 39 76 205

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidakrk@ms.gov.pl


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 13/01/2017