Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Under hensyntagen til tidligere domme - Portugal

Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Generaldirektoratet for Justitsvæsen – direktoratet for kriminalregisteret:

Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal

Adresse:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Telefon: +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 113

E-mail: Link åbner i nyt vinduecorreio@dgaj.mj.pt

Internetadresse: Link åbner i nyt vinduehttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

I henhold til portugisisk ret er det ud over de retslige myndigheder og politiet kun en person selv eller en, der handler på dennes vegne til varetagelse af i hans interesser, der kan få en udskrift af strafferegisteret angående den pågældende.

Den, der anmoder om en udskrift af strafferegisteret, skal bevise at være den, anmodningen vedrører, eller bevise at have fået fuldmagt af den pågældende. Beviset skal fremlægges i form af gyldige identifikationspapirer.

Anmodningen skal indgives personligt til den centrale myndighed, til en domstols justitskontor, til borgerkontorerne (Lojas do Cidadão) eller borgerservicekontorerne (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Hvis man har bopæl uden for Portugal, kan anmodningen indgives som beskrevet på Generaldirektoratets internetside eller indgives gennem Portugals ambassader eller konsulære repræsentationer.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 18/07/2013