Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Portugal

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Justiitsadministratsiooni peadirektoraat – Kriminaaltuvastamisteenuse direktoraat)

Aadress:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Tel: +351 217 906 200/1

Faks: +351 211 545 113

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Portugali seaduste kohaselt on lisaks õigus- ja politseiasutustele üksnes isikul endal või tema poolt volitatud ning tema huvides tegutseval isikul õigus taotleda karistusregistrist enda kohta väljavõtet.

Väljavõtet taotlev isik peab tõendama oma isikut või seda, et on andnud teatavale teisele isikule oma volitused. Samuti peab ta taotluses esitatud andmeid vastava(te) isikut tõendava(te) dokumendi/dokumentide abil kinnitama.

Taotlus tuleb keskasutustele, kohtusekretariaatidele, kodanike teabepunktidele (Lojas do Cidadão) või kodanike teeninduspunktidele (Postos de Atendimento ao Cidadão) esitada isiklikult kohale ilmudes.

Väljaspool Portugali elavad isikud võivad oma taotluse esitada, järgides justiitsadministratsiooni peadirektoraadi veebilehel esitatud suuniseid või esitada selle Portugali diplomaatilistele- või konsulaaresindustele.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 18/07/2013