Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Korábbi ítéletek figyelembevétele - Portugália


Direção-Geral da Administração da Justiça – Direção de Serviços de Identificação Criminal (Igazságügyi Főigazgatóság – Bűnügyi nyilvántartásért felelős Igazgatóság)

Cím:

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Floors 0, 9 to 14
1990-097 Lisboã

Telefon: (+351) 217 906 200/1
Fax: (+351) 211 545 100

E-mail: A link új ablakot nyit megcorreio.dsic@dgaj.mj.pt
Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

A 2015. május 5-i 37/2015. sz. törvény értelmében a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információkhoz az érintett személyen, és más olyan személyen kívül, aki igazolja, hogy az érintett személy nevében és érdekében jár el, az alábbi szervek férhetnek hozzá, azonban kizárólag a számukra kijelölt célból és hatáskörön belül:

 1. Bírák és ügyészek büntető ügyben folytatott nyomozás, a büntetőeljárás előkészítése és a büntetések végrehajtása céljából, örökbefogadás, gondokság, gyámság, ideiglenes nevelőszülői gondozásba vétel vagy állami gondozásba vétel (apadrinhamento civil), gyermek átadása, szülői felügyeleti jog, gyermekelhelyezés vagy szülői felelősség tárgyában hozandó határozatok céljából, valamint a természetes személyeket érintő csődeljárások során az adósságelengedésről szóló határozatok céljából;
 2. Hatáskörük keretein belül a büntető eljárásjogi jogszabályok alapján nyomozati munkát végző szervek, illetve a bűncselekmények megelőzése és a bűnüldözés terén folytatott nemzetközi együttműködésben részt vevő szervek;
 3. A fogvatartottak egyéni aktáinak vizsgálatára hatáskörrel rendelkező szervek, ebben a körben;
 4. Közösségi reintegrációs szolgálatok, feladatkörük keretein belül;
 5. Kizárólag hatáskörük keretein belül, a belső biztonság garantálására, és szabotázs, terrorizmus, kémkedés vagy bármely olyan cselekmény megakadályozására hatáskörrel rendelkező szervek, amelyek jellegüknél fogva megváltoztathatják vagy megsemmisíthetik az alkotmányosan létrehozott jogállamiságot;
 6. Az előző bekezdések hatálya alá nem tartozó hivatalos szervek a közhatalmi jogosítványaik gyakorlása során és az igazságügyi miniszter engedélyével, amennyiben az érintettektől nem szerezhető a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat, valamint, jogi személyre vagy azzal azonos jogállású szervezetre vonatkozó adatok esetén a jogi személy vagy azzal azonos jogállású szervezet által végzett gazdasági tevékenység szabályozásával megbízott állami szervek, amennyiben a hozzáférés e szabályozási feladat ellátásához feltétlenül szükséges, és az igazságügyi miniszter engedélyével történik;
 7. Az Európai Unió tagállamainak a 2009. február 26-i 2009/315/IB tanácsi kerethatározatban említett központi hatóságai, az említett kerethatározat által rájuk ruházott hatáskörök gyakorlása során és annak alkalmazása céljából;
 8. Büntetőeljárás keretében folytatott előkészítő vizsgálatok részeként külföldi hatóságok vagy szervek, az igazságügyi miniszter engedélyével és ugyanolyan feltételek mellett, mint az azonos portugál hatóságok;
 9. A 2006. augusztus 9-i 37/2006. sz. törvény 22. cikkének (5) bekezdésében foglalt célokból az Európai Unió tagállamainak hivatalos szervei, ugyanolyan feltételek mellett, mint az azonos portugál hatóságok, valamint a hatályos egyezményekben vagy nemzetközi megállapodásokban meghatározott feltételek szerint más államok szervezetei is, amennyiben e tekintetben a portugál hatóságok vonatkozásában kölcsönösség áll fenn;
 10. Az igazságügyi miniszter által tudományos vagy statisztikai kutatás céljából a hozzáférésre felhatalmazott szervek.

A bűnügyi nyilvántartásból származó kivonatot kérő érintetteknek igazolniuk kell, hogy ők a tényleges érintettek, személyazonosságukat állampolgársági vagy személyazonosító igazolvány vagy bármely, személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolniuk kell, valamint meg kell jelölniük, hogy milyen célból kérik a kivonatot. Amennyiben a kérelmet az elektronikus platformon keresztül nyújtják be, az érintett személy állampolgársági kártyával vagy digitális mobil kulccsal történő hitelesítés révén igazolja a személyazonosságát (a 2015. május 5-i 37/2015. sz. törvény).

A bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat iránti kérelmet az érintett nevében az alábbi személyek nyújthatnak be:

 1. Kiskorú felmenő ági rokonai;
 2. Cselekvőképességgel nem rendelkező személy gondnoka;
 3. Bármely harmadik fél, akit az érintett erre írásban kifejezetten felhatalmazott.

Ha a kérelmet az a) és a b) pont szerinti hozzátartozó vagy gondnok nyújtja be, igazolnia kell a kérelem benyújtására való jogosultságát, személyazonosságát állampolgársági vagy személyazonosító igazolvány vagy bármely, személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolnia kell, valamint meg kell jelölnie, hogy milyen célból kérik a kivonatot.

Az érintett által a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat iránti kérelem benyújtására felhatalmazott harmadik félnek be kell mutatnia az érintett szabályszerűen aláírt nyilatkozatát, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. az érintett teljes neve és állampolgársági vagy személyazonosító igazolványának, vagy más, személyazonosításra alkalmas okmányának száma;
 2. a felhatalmazott fél teljes neve és állampolgársági vagy személyazonosító igazolványának, vagy más, személyazonosításra alkalmas okmányának száma;
 3. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az érintett személy engedélyezi a kivonat kérelmezését, és annak megjelölése, hogy a kivonatot milyen célból kérik.

A fent említett nyilatkozat mellett a felhatalmazott harmadik félnek be kell mutatnia azt az azonosító okmányát, amely az engedélyező nyilatkozatban szerepel, valamint az érintett személy azonosító okmányát, az aláírásának és azonosító adatainak igazolása érdekében; vagy az említett okmányok hitelesített másolatát.

A bűnügyi nyilvántartásban szereplő bejegyzés vagy annak hiánya a bűnügyi nyilvántartásból származó (elektronikus) kivonat kiadásával kerül közlésre, amely azonosítja a személyt, akire vonatkozik, és megerősíti az adott személyre vonatkozó bejegyzés tartalmát vagy annak hiányát, összhangban a bűnügyi személyazonosításról szóló törvény rendelkezéseivel, és a kivonat kérelmezésének céljára figyelemmel. A kivonat a kiállítás napjától számított három hónapig érvényes, és kizárólag a kérelemben megjelölt és a kivonaton feltüntetett célra használható fel (a 2015. május 5-i 37/2015. sz. törvény és a 2015. augusztus 25-i 171/2015. sz. törvényerejű rendelet).ºº

A bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat iránti kérelem benyújtható az Igazságügyi Főigazgatóság A link új ablakot nyit meghonlapján vagy irodájához, az állampolgári tanácsadó irodák (Lojas do Cidadão) vagy állampolgársági központok (Espaços do Cidadão) hálózatánál, ahol elérhető ez a A link új ablakot nyit megszolgáltatásA link új ablakot nyit mega körzeti bíróságok nyilvántartásában szereplő helyi bíróságokon vagy azok központi egységeinél, vagy A link új ablakot nyit mega polgárokat támogató integrált hálózat (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) azori-szigeteki irodáinál.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 28/09/2020