Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Upoštevanje prejšnjih obsodb - Portugalska


Generalni direktorat za pravosodje (Direção-Geral da Administração da Justiça) – direktorat za kazenske evidence (Direção de Serviços de Identificação Criminal)

Naslov:

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9 a 14
1990-097 Lisboa

Telefon: +351 217906200/1
Fax: +351 211545100

E-pošta: Povezava se odpre v novem oknucorreio.dsic@dgaj.mj.pt
Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

V skladu z zakonom št. 37/2015 z dne 5. maja 2015 imajo poleg posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in katere koli osebe, ki dokaže, da vlaga zahtevek v imenu ali v interesu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dostop do informacij iz kazenskih evidenc lahko naslednji subjekti, vendar le za namene, določene za vsakega od njih:

 1. sodniki in tožilci za namene kazenskih preiskav, priprave kazenskih postopkov in postopkov v zvezi s pogojnim odpustom, odločb o posvojitvi, skrbništvu, začasnem rejništvu ali namestitvi v skrbništvo s pravico bioloških staršev do spremljanja otrokovega razvoja (apadrinhamento civil), predaji, pravici do varstva in vzgoje ali namestitvi otrok v rejniško družino ali starševski odgovornosti ter odločb o odpustu dolga v stečajnih postopkih, ki vključujejo fizične osebe;
 2. subjekti, ki opravljajo preiskovalno delo na podlagi kazenskega procesnega prava ali zagotavljajo mednarodno sodelovanje pri preprečevanju in pregonu kaznivih dejanj v okviru izvajanja teh pooblastil;
 3. subjekti, ki so pristojni za pregledovanje posameznih dosjejev zapornikov za ta namen;
 4. službe za ponovno vključevanje v skupnost v okviru izvajanja svojih pristojnosti;
 5. subjekti, ki so pristojni za zagotavljanje notranje varnosti ter preprečevanje sabotaž, terorizma, vohunjenja ali katerega koli drugega dejanja, ki bi lahko zaradi svoje narave spremenilo ali uničilo ustavno določeno pravno državo, in sicer izključno v okviru izvajanja svojih pristojnosti;
 6. uradni organi, ki niso zajeti v prejšnje točke, v okviru izvajanja svojih javnih pooblastil, kadar informacij ni mogoče pridobiti od posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in po pridobitvi dovoljenja člana vlade, pristojnega za pravosodje, kadar so podatki povezani s pravno osebo ali podobno, pa javni organi, ki so pristojni za urejanje gospodarske dejavnosti tovrstnih statusov, vendar le, kot je nujno potrebno za izvrševanje te regulativne obveznosti, in po pridobitvi dovoljenja člana vlade, pristojnega za pravosodje;
 7. centralni organi v državah članicah Evropske unije, ustanovljeni v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 2009/315/PNZ z dne 26. februarja 2009 in za namene tega okvirnega sklepa, pri izvajanju pooblastil, ki jih imajo na podlagi tega okvirnega sklepa;
 8. tuji organi ali subjekti po pridobitvi dovoljenja člana vlade, pristojnega za pravosodje, in pod enakimi pogoji, kot veljajo za primerljive portugalske organe, kot del pripravljalnih preiskav v kazenskih postopkih;
 9. uradni organi držav članic Evropske unije, pod enakimi pogoji, kot veljajo za primerljive portugalske organe, za namene iz člena 22(5) zakona št. 37/2006 z dne 9. avgusta 2006, in tudi organi iz druge države, pod pogoji iz veljavnih konvencij ali mednarodnih sporazumov ter glede na vzajemne dogovore s portugalskimi organi;
 10. subjekti, ki jih pooblasti član vlade, pristojen za pravosodje, za namene znanstvenih ali statističnih raziskav.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki in ki zaprosijo za potrdilo, morajo dokazati, da se osebni podatki dejansko nanašajo nanje, in izkazati svojo istovetnost s predložitvijo osebne izkaznice oziroma drugega identifikacijskega dokumenta, primernega za to, obenem pa navesti namen uporabe potrdila. Pri predložitvi vloge prek elektronske platforme posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, svojo istovetnost dokaže z avtentikacijo z osebno izkaznico ali mobilnim generatorjem gesel (zakon št. 37/2015 z dne 5. maja 2015).

Vloge za pridobitev potrdila o kazenski evidenci lahko v imenu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, predložijo naslednji subjekti:

 1. predniki mladoletnikov v ravni črti;
 2. skrbniki posameznikov, ki niso pravno sposobni;
 3. katera koli tretja oseba, ki jo je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izrecno pooblastil za to s pisnim dokumentom.

Sorodniki ali skrbniki iz točk (a) in (b), ki predložijo vlogo, morajo dokazati, v imenu koga predlagajo vlogo, izkazati istovetnost s predložitvijo osebne izkaznice oziroma drugega identifikacijskega dokumenta, primernega za to, in navesti namen uporabe potrdila.

Tretja oseba, ki jo je za predložitev vloge za pridobitev potrdila pooblastil posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora predložiti ustrezno podpisano pooblastilo slednjega, na katerem je navedeno naslednje:

 1. ime in priimek posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter številka njegove osebne izkaznice oziroma ustreznega identifikacijskega dokumenta;
 2. ime in priimek pooblaščenca ter številka njegove osebne izkaznice oziroma ustreznega identifikacijskega dokumenta;
 3. pooblastilo za predložitev vloge za pridobitev potrdila, na katerem je naveden namen uporabe potrdila.

Poleg zgoraj navedenega pooblastila mora pooblaščena tretja oseba predložiti svoj identifikacijski dokument, kakor je naveden v pooblastilu, identifikacijski dokument posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s čimer se potrdijo njegov podpis in identifikacijski podatki, oziroma overjeno kopijo tega dokumenta.

Informacije iz kazenske evidence oziroma odsotnost informacij se razkrije z izdajo (elektronskega) potrdila o kazenski evidenci, v katerem je opredeljen posameznik, na katerega se nanaša, in je potrjena vsebina evidence, povezana z njim, oziroma odsotnost take vsebine v skladu z določbami zakona o kazenski identifikaciji in glede na namen uporabe. Potrdila so veljavna tri mesece od datuma izdaje in zgolj za namen, naveden v vlogi in omenjen v potrdilu (zakon št. 37/2015 z dne 5. maja 2015 in uredba-zakon št. 171/2015 z dne 25. avgusta 2015).ºº

Vlogo za pridobitev potrdila o kazenski evidenci lahko predložite prek Povezava se odpre v novem oknuspletišča, na sedežu generalnega direktorata za pravosodje, prek mreže uradov za pomoč državljanom (Lojas do Cidadão) oziroma središč za državljane (Espaços do Cidadão), ki omogočajo to Povezava se odpre v novem oknustoritev, v Povezava se odpre v novem oknucentralnih enotah ali lokalnih oddelkih sodnih tajništev okrajnih sodišč ali v uradih Povezava se odpre v novem oknuintegrirane mreže za pomoč državljanom (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) na Azorih.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 28/09/2020