Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Upoštevanje prejšnjih obsodb - Romunija


Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, Inspectoratul General al Poliției Române (Direktorat za kazenske evidence, statistiko in operativne informacije pri Generalnem inšpektoratu romunske policije)

Naslov:

Şos. Ștefan cel Mare No 13-15
Sector 2 Bucharest
cod poştal 020123

Telefaks: + (4021) 3178790

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknucazier@politiaromana.ro


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 24/02/2020