Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beaktande av tidigare fällande domar - Rumänien


Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, Inspectoratul General al Poliției Române (direktoratet för straffregister, statistik och operativ information vid rumänska polisens generalinspektion)

Adress:

Şos. Ștefan cel Mare No 13-15
Sector 2 Bukarest
Postnummer 020123

Fax: + (4021)/317 87 90

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercazier@politiaromana.ro


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 24/02/2020