Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Вземане под внимание на предишни присъди - Словения


Министерство на правосъдието

Отдел „Изпълнение на наказанията“

Адрес:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Телефон: + 386 (0)1  369 5342
Факс: + 386 (0)1 369 5625

Електронен адрес: Връзката отваря нов прозорецke.mp@gov.si

Министерството на правосъдието води регистрите за съдимост, регистъра на окончателните съдебни решения и решенията за простъпки и общия регистър на наказателните точки при движението по пътищата (член 250a от Закона за изпълнение на наказанията (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 24/07/2020