Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Under hensyntagen til tidligere domme - Slovenien


Ministrstvo za pravosodje (Ministeriet for Retlige Anliggender)

Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij (Afdelingen for håndhævelse af strafferetlige sanktioner)

Adresse:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Tlf.: + 386 (0)1  369 5342
Fax: + 386 (0)1 369 5625

E-mail: Link åbner i nyt vindueke.mp@gov.si

Ministeriet for Retlige Anliggender forvalter strafferegisteret, registret over endelige domstolsafgørelser og afgørelser om forseelser og det fælles register over strafpoint for vejtransport (artikel 250a i lov om strafferetlig sanktioner (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 24/07/2020