Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Under hensyntagen til tidligere domme - Slovenien


Ministrstvo za pravosodje (Ministeriet for Retlige Anliggender)

Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij (Afdelingen for håndhævelse af strafferetlige sanktioner)

Adresse:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Tlf.: + 386 (0)1  369 5342
Fax: + 386 (0)1 369 5625

E-mail: Link åbner i nyt vindueke.mp@gov.si

Ministeriet for Retlige Anliggender forvalter strafferegisteret, registret over endelige domstolsafgørelser og afgørelser om forseelser og det fælles register over strafpoint for vejtransport (artikel 250a i lov om strafferetlig sanktioner (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/07/2020