Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Σλοβενία


Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τομέας εκτέλεσης ποινών

Διεύθυνση:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Τηλ.: + 386 (0)1 369 5342
Φαξ: + 386 (0)1 369 5625

Ηλ. ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροke.mp@gov.si

Το υπουργείο Δικαιοσύνης διαχειρίζεται τα ποινικά μητρώα, τα μητρώα των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και των αποφάσεων για πλημμελήματα, καθώς και τα κοινά μητρώα των αδικημάτων που αφορούν τις οδικές μεταφορές [άρθρο 250α του νόμου περί εκτέλεσης ποινών (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS)].


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/07/2020