Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Sloveenia


Justiitsministeerium

Kriminaalkaristuste täitmisele pööramise osakond

Aadress:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Telefon: + 386 (0)1 369 5342
Faks: + 386 (0)1 369 5625

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenke.mp@gov.si

Justiitsministeerium haldab karistusregistrit, lõplike kohtuotsuste registrit ja väärteomenetlustes tehtud otsuste registrit ning maanteeliikluse karistuspunktide ühtset registrit (kriminaalkaristuste täitmisele pööramise seaduse artikkel 250a (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 24/07/2020