Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā - Slovēnija


Tieslietu ministrija

Sodu izpildes nodaļa

Adrese:

Župančičeva 3
1000 Ļubļana

Tālrunis: + 386 (0)1 369 5342
Telefakss: + 386 (0)1 369 5625

E-pasts: Saite atveras jaunā logāke.mp@gov.si

Tieslietu ministrija pārvalda sodu reģistru, tiesas spriedumu un galīgo tiesas nolēmumu reģistru pārkāpumu lietās un ceļu satiksmes pārkāpumu soda punktu kopīgo reģistru (Sodu izpildes likuma (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS) 250.a pants).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/07/2020