Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zohľadnenie predchádzajúcich trestov - Slovinsko


Ministerstvo spravodlivosti

Odbor pre výkon trestných sankcií

Adresa:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Telefón: + 386 (0)1 369 5342
Fax: + 386 (0)1 369 5625

E-mailová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom okneke.mp@gov.si

Ministerstvo spravodlivosti spravuje register trestov, register konečných rozsudkov súdov a rozhodnutí o prečinoch a spoločný register trestných bodov v cestnej doprave [článok 250a zákona o výkone trestných sankcií (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS)].


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 24/07/2020