Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beaktande av tidigare fällande domar - Slovenien


Ministry of Justice

Criminal sanctions enforcement division

Adress:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Tfn: + 386 (0)1  369 5342
Fax: + 386 (0)1 369 5625

e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterke.mp@gov.si

Justitieministeriet handhar straffregistret, registret över slutliga domstolsavgöranden och beslut om överträdelser samt det allmänna registret för prickning vid trafikförseelser (artikel 250a i lagen om verkställighet av påföljder i brottmål (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 24/07/2020