Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Slovakija


Slovakijos Respublikos generalinės prokuratūros nuosprendžių registras (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Adresas:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefonai: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRegister.trestov@genpro.gov.ske.
E. registras Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Registras. Darbo valandos

Pirmadienis

8.00–12.00

13.00–17.00

Antradienis

7.30–12.00

13.00–15.00

Trečiadienis

7.30–12.00

13.00–15.00

Ketvirtadienis

7.30–12.00

13.00–15.00

Penktadienis

7.30–12.00

13.00–15.00

Informacija apie prašymo išduoti išrašą ir (arba) kopiją iš nuosprendžių registro pateikimą

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. išrašo iš nuosprendžių registro galima prašyti tik per Slovakijos Respublikos generalinės prokuratūros nuosprendžių registrą, adresu Kvetná 13, Bratislava. Prašymai bus nagrinėjami nedelsiant, nesusitarus dėl susitikimo.

Nuo 2016 m. liepos 2 d. prašymus taip pat galima teikti per Slovakijos pašto piliečių integruotus paslaugų centrus (CISP). Prašymai bus nagrinėjami nedelsiant, nesusitarus dėl susitikimo. Daugiau informacijos apie šią paslaugą, teikiamą per Slovakijos pašto piliečių integruotus paslaugų centrus (CISP), pateikiama adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste.

Išrašas iš nuosprendžių registro

Išraše iš nuosprendžių registro yra nurodomi nepanaikinti Slovakijos Respublikos teismų, kitų ES valstybių narių teismų arba kitų valstybių teismų, kurių sprendimus pripažino Slovakijos Respublikos teismas, apkaltinamieji nuosprendžiai, įskaitant informaciją apie bausmių vykdymo statusą, nustatytas apsaugos priemones ir atitinkamus apribojimus bei prievoles, jeigu remiantis teismo sprendimu arba įstatymu nusikalstamą veiką padaręs asmuo neturi būti traktuojamas taip, lyg jis nebūtų nuteistas.

Nuorašas iš nuosprendžių registro

Nuorašas iš nuosprendžių registro yra viešas dokumentas, kuriame nurodoma:

  • bet koks galutinis apkaltinamasis nuosprendis, įskaitant kitų ES valstybių narių teismų arba kitų valstybių teismų, kurių sprendimus pripažino Slovakijos Respublikos teismas, priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius;
  • bausmės vykdymo statusas ir apsaugos priemonės vykdymo statusas;
  • apkaltinamieji nuosprendžiai, net jei jie buvo panaikinti teismo sprendimu arba įstatymu.

Nuoraše iš nuosprendžių registro taip pat pateikiama informacija apie:

  • teismo arba prokuroro priimtą galutinį sprendimą, kuriuo lygtinai atidedamas baudžiamosios bylos nagrinėjimas;
  • teismo arba prokuroro priimtą galutinį sprendimą dėl taikinimo ir baudžiamojo proceso sustabdymo patvirtinimo;
  • Slovakijos Respublikos piliečio galutinį apkaltinamąjį nuosprendį arba Slovakijos Respublikoje nuolat gyvenančio asmens galutinį apkaltinamąjį nuosprendį, kurį priėmė ne ES valstybės narės teismas ir kurio nepripažino Slovakijos Respublikos teismas, kartu paminint, kad šis sprendimas neturi teisinės galios Slovakijos Respublikoje ir yra nurodytas tik kaip informacija.

Nuoraše iš nuosprendžių registro, išduotame pagal Įstatymo dėl nuosprendžių registro, kuriuo iš dalies keičiami kai kurie kiti įstatymai, 14 straipsnio 2 ir 3 dalis, visi nepanaikinti kitos ES valstybės narės teismo arba kitos valstybės teismo priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, kurių Slovakijos Respublikos teismas nepripažino, turi būti nurodomi paminint, kad šie sprendimai neturi teisinės galios Slovakijos Respublikoje ir yra nurodyti tik kaip informacija.

Atsakymas į prašymą pateikti informaciją iš nuosprendžių registro

Jeigu kitos ES valstybės narės centrinė institucija prašo Generalinės prokuratūros pateikti informaciją iš nuosprendžių registro apie Slovakijos Respublikos pilietį, Generalinė prokuratūra per dešimt darbo dienų jai turi pateikti informaciją apie:

  • Slovakijos Respublikos teismo priimtą galutinį nepanaikintą apkaltinamąjį nuosprendį, užregistruotą nuosprendžių registre;
  • kitos ES valstybės narės teismo priimtą galutinį nepanaikintą apkaltinamąjį nuosprendį, atnaujintą pagal Įstatymo dėl nuosprendžių registro, kuriuo iš dalies keičiami kai kurie kiti įstatymai, 17 straipsnio 4 dalį;
  • kitos valstybės teismo galutinį nepanaikintą apkaltinamąjį nuosprendį, apie kurį buvo pranešta ir kuris užregistruotas nuosprendžių registre.

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/11/2020