Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zohlednění předchozích trestů - Slovensko

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Registtun restov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky (Úřad pro rejstříky trestů, kancelář státního zastupitelství Slovenské republiky)

Adresa:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefon: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Register.trestov@genpro.gov.sk
Odkaz se otevře v novém okně.Https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Web: Odkaz se otevře v novém okně.Http://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

oddělení kanceláře – úřední hodiny

Pondělí

7.30–12.00

12.30–15.00

Úterý

7.30–12.00

12.30–15.00

Středa

7.30–12.00

12.30–17.00

Čtvrtek

7.30–12.00

12.30–15.00

Pátek

7.30–12.00

12.30–14.30

Informace o žádosti o výpis/kopii záznamu v rejstříku trestů

Od roku 01.11.2015 lze výpis a kopii záznamu v rejstříku trestů podávat pouze kanceláři trestního rejstříku ve Slovenské republice – Kvetná 13, Bratislava. Žádosti budou vyřizovány v rámci režimu „push“.

Žádost je možné podat na IOMO Slovenské poště. Žádosti budou vyřizovány v rámci režimu „push“. Další podrobnosti o poskytování služby na internetové stránce IOMO jsou k dispozici na řádku: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů označí nevyúčtované rozsudky soudem Slovenské republiky i soudem jiného členského státu Evropské unie a soudem jiného státu, jehož rozhodnutí soud Slovenské republiky uznal, včetně informací o průběhu uložených sankcí, ochranných opatřeních a příslušných omezeních nebo povinnostech, pokud soud nebo zákon nesoudce pachatele nesoudce, jako kdyby nebyl odsouzen.

Znehodnocení záznamu v rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů je veřejná listina, která obsahuje podrobnosti o

  • jakékoli konečné odsouzení, včetně soudu jiného členského státu Evropské unie nebo soudu jiného státu, jehož rozhodnutí soud Slovenské republiky uznal;
  • výkon trestu a průběh výkonu ochranného opatření,
  • odsouzení, ačkoli o nich bylo rozhodnuto na základě soudního rozhodnutí nebo zákona.

Zapisování rejstříku trestů zahrnuje údaje o

  • konečné rozhodnutí soudu nebo pravomocné rozhodnutí státního zástupce pozastavit stíhání;
  • konečné rozhodnutí soudu nebo soudního rozhodnutí státního zástupce o schválení smírného narovnání a ukončení trestního řízení;
  • pravomocné odsouzení občana Slovenské republiky nebo pravomocné odsouzení osoby, která má trvalé bydliště na území Slovenské republiky, soudem jiného státu než členského státu Evropské unie, který nebyl soudem Slovenské republiky uznán, přičemž uvádí, že toto rozhodnutí nemá žádný právní účinek na území Slovenské republiky a pouze pro informaci.

Zapisování rejstříků trestů vydaných pro účely § 14 (2) a (3) zákona o trestním rejstříku a o změně některých zákonů, pokud jde o odsuzující rozhodnutí vydané soudem jiného členského státu Evropské unie a soudem jiného státu, které nebylo uznáno soudem Slovenské republiky, musí uvádět, že tato rozhodnutí nemají právní účinky na území Slovenské republiky a jsou pouze pro informaci.

Odpověď na žádost o informace z rejstříku trestů

Pokud ústřední orgán jiného členského státu Evropské unie požádá státního zastupitelství o informace z rejstříku trestů týkající se státního občana Slovenska, poskytne mu Generální prokuratura ve lhůtě deseti pracovních dnů informace o

  • pravomocný odsuzující rozsudek vydaný soudem Slovenské republiky, který je zapsán v rejstříku trestů;
  • pravomocný odsuzující rozsudek vydaný soudem jiného členského státu Evropské unie, který byl aktualizován podle čl. 17 odst. 4 zákona o trestním rejstříku a mění některé zákony;
  • pravomocný odsuzující rozsudek vydaný soudem v jiných státech, který byl vydán a je zapsán v rejstříku trestů.

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 18/03/2020