Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Slovakkia

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi prokuratuuri karistusregistri büroo)

Aadress:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefon: + 421 2 554 25 649, + 421 2 208 36 129, + 421 2 208 36 133

E-post: Lingil klikates avaneb uus aken register.trestov@genpro.gov.sk
Https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb Veebisait:Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Lingil klikates avaneb uus aken http://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

osakond – bürooajad

Esmaspäev

7.30-12.00

12.30-15.00

Teisipäev,

7.30-12.00

12.30-15.00

Kolmapäev

7.30-12.00

12.30-17.00

Neljapäev,

7.30-12.00

12.30-15.00

Reede

7.30-12.00

12.30-14.30

Teave karistusregistri väljavõtte/koopia taotluse kohta

Alates 01.11.2015 võib karistusregistri väljavõtte ja koopia esitada ainult Slovaki Vabariigi kriminaalregistri büroole – Kvetná 13, Bratislava. Taotlusi menetletakse nn hierarhiliselt.

Taotluse võib esitada Slovenská Pošta Rahvusvahelises Migratsiooniorganisatsioonis (IOMO). Taotlusi menetletakse nn hierarhiliselt. Lisateave teenuse osutamise kohta IOMO veebisaidil on esitatud järgmistel ridadel: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Karistusregistri väljavõte

Karistusregistri väljavõttes märgitakse Slovaki Vabariigi kohtu, teise Euroopa Liidu liikmesriigi kohtu ja sellise teise riigi kohtu, kelle otsuseid Slovaki Vabariigi kohus on tunnustanud, reguleerimata süüdimõistvad kohtuotsused, sealhulgas teave määratud karistuste käitumise, kaitsemeetmete ja asjakohaste piirangute või kohustuste kohta, kui kohus või seadus ei otsusta õigusrikkuja üle nii, nagu teda ei oleks süüdi mõistetud.

Karistusregistri andmete vähenemine

Karistusregistri väljavõtte koopia on ametlik dokument, mis sisaldab järgmisi andmeid:

  • mis tahes lõplik süüdimõistev kohtuotsus, sealhulgas teise Euroopa Liidu liikmesriigi kohus või teise riigi kohus, kelle otsust on Slovaki Vabariigi kohus tunnustanud;
  • karistuse täideviimine ja kaitsemeetme täideviimine,
  • süüdimõistvad kohtuotsused, kuigi neid on käsitletud kohtuotsusega või seadusega.

Karistusregistri andmete allahindamine sisaldab andmeid

  • lõplik kohtuotsus või prokuröri lõplik otsus süüdistuse esitamise peatamise kohta;
  • kohtu või prokuröri lõplik otsus, millega kiidetakse heaks kokkuleppemenetlus ja kriminaalmenetluse lõpetamine;
  • Slovaki Vabariigi kodaniku lõplik süüdimõistmine või Slovaki Vabariigi territooriumil alaliselt elava isiku lõplik süüdimõistmine muu riigi kui Euroopa Liidu liikmesriigi kohtus, mida Slovaki Vabariigi kohus ei ole tunnustanud, märkides, et sellel otsusel ei ole Slovaki Vabariigi territooriumil õiguslikku toimet ja see on üksnes informatiivne.

Karistusregistri andmete allakirjutamine karistusregistri seaduse § 14 lõigete 2 ja 3 alusel, millega muudetakse teatavaid tegusid seoses poolelioleva süüdimõistva kohtuotsusega Euroopa Liidu teise liikmesriigi kohtus ja sellise teise riigi kohtus, mida Slovaki Vabariigi kohus ei ole tunnustanud, näitab, et nendel otsustel ei ole Slovaki Vabariigi territooriumil õiguslikke tagajärgi ja need on tehtud üksnes teavitamise eesmärgil.

Vastus karistusregistri andmete taotlusele

Kui teise Euroopa Liidu liikmesriigi keskasutus taotleb prokuratuurilt Slovakkia kodaniku kohta karistusregistriandmeid, esitab peaprokuratuur talle kümne tööpäeva jooksul teabe järgmise kohta:

  • Slovaki Vabariigi kohtu tehtud lõplik vaidlustamata süüdimõistev kohtuotsus, mis on kantud karistusregistrisse;
  • Euroopa Liidu teise liikmesriigi kohtu tehtud lõplik seadustamata süüdimõistev kohtuotsus, mida on ajakohastatud vastavalt karistusregistri seaduse artikli 17 lõikele 4 ja millega muudetakse teatavaid akte;
  • lõplik vaidlustamata süüdimõistev kohtuotsus, mille on teinud teise riigi kohus ja mis on kantud karistusregistrisse.

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 18/03/2020