Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Aiempien tuomioiden huomioon ottaminen - Slovakia

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Register trerecv Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky (rikosrekisterivirasto, Slovakian tasavallan syyttäjänvirasto)

Osoite:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Puhelin: + 421 2 554 25 649, + 421 2 208 36 129, + 421 2 208 36 133

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanRegister.trestov@genpro.gov.sk
Linkki avautuu uuteen ikkunaanHttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Linkki avautuu uuteen ikkunaanHttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

osaston toimisto – virka-aika

Maanantai

7.30–12.00

12.30–15.00

Tiistai

7.30–12.00

12.30–15.00

Keskiviikko

7.30–12.00

12.30–17.00

Torstai

7.30–12.00

12.30–15.00

Perjantai

7.30–12.00

12.30–14.30

Rikosrekisteriotteen/jäljennöksen hakemista koskevat tiedot

Vuodesta 01.11.2015 rikosrekisteriote ja rikosrekisteriote voidaan jättää ainoastaan Slovakian rikosrekisterivirastoon (Kvetná 13, Bratislava). Hakemukset käsitellään nopeutetussa menettelyssä.

Slovenská Poštan IOMO:ssa voi tehdä hakemuksen. Hakemukset käsitellään nopeutetussa menettelyssä. Lisätietoja palvelun tarjoamisesta IOMO:n verkkosivustolla on saatavilla rivikohtaisesti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Väestörekisteriote (siviilisääty)

Rikosrekisteriotteessa on mainittava Slovakian tasavallan tuomioistuimen sekä toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tuomioistuimen ja sen toisen valtion tuomioistuimen, jonka päätökset Slovakian tasavallan tuomioistuin on tunnustanut, antamat korjaamattomat tuomiot, mukaan lukien tiedot määrättyjen seuraamusten täytäntöönpanosta, suojelutoimenpiteistä ja asianmukaisista rajoituksista tai velvoitteista, jos tuomioistuin tai laki ei anna tuomiota rikoksentekijälle, ikään kuin häntä ei olisi tuomittu.

Rikosrekisteritietojen arvon aleneminen

Jäljennös rikosrekisteristä on virallinen asiakirja, jossa on seuraavat tiedot:

  • lainvoimainen tuomio, mukaan lukien toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tuomioistuin tai toisen valtion tuomioistuin, jonka päätöksen Slovakian tasavallan tuomioistuin on tunnustanut;
  • rangaistuksen kulku ja suojelutoimenpiteen täytäntöönpanon kulku,
  • tuomiot, vaikka ne on käsitelty tuomioistuimen päätöksellä tai lailla.

Rikosrekisteriote sisältää seuraavat tiedot:

  • tuomioistuimen lainvoimainen päätös tai syyttäjän lainvoimainen päätös syytetoimien keskeyttämisestä;
  • tuomioistuimen tai yleisen syyttäjän lainvoimainen päätös sovintoratkaisun hyväksymisestä ja rikosoikeudellisen menettelyn lopettamisesta;
  • muun valtion kuin Euroopan unionin jäsenvaltion tuomioistuimen Slovakian kansalaiselle antama lainvoimainen tuomio tai Slovakian tasavallan alueella vakinaisesti asuvalle henkilölle antama lainvoimainen tuomio, jota Slovakian tasavallan tuomioistuin ei ole tunnustanut ja jossa todetaan, että kyseisellä päätöksellä ei ole oikeusvaikutuksia Slovakian tasavallan alueella ja että se on ainoastaan tiedoksi.

Rikosrekisterilain 14 (2) ja (3) §: n soveltamiseksi annetussa rikosrekisteriotteessa, jolla muutetaan tiettyjä tekoja, jotka liittyvät jonkin toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tuomioistuimen ja toisen valtion tuomioistuimen vireillä olevaan tuomioon, jota Slovakian tasavallan tuomioistuin ei ole tunnustanut, on mainittava, että näillä päätöksillä ei ole oikeusvaikutuksia Slovakian tasavallan alueella ja että ne ovat ainoastaan tiedoksi.

Vastaus rikosrekisteritietoja koskevaan pyyntöön

Jos Euroopan unionin jonkin toisen jäsenvaltion keskusviranomainen pyytää syyttäjänvirastolta Slovakian kansalaista koskevia rikosrekisteritietoja, syyttäjänviraston on toimitettava sille kymmenen työpäivän kuluessa seuraavat tiedot:

  • Slovakian tasavallan tuomioistuimen lainvoimainen tuomio, jota ei ole poistettu ja joka on merkitty rikosrekisteriin;
  • toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tuomioistuimen antama lainvoimainen ja korjaamaton tuomio, joka on saatettu ajan tasalle rikosrekisterilain 17 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja jolla muutetaan tiettyjä säädöksiä;
  • toisen valtion tuomioistuimen antama lainvoimainen tuomio, joka on annettu ja merkitty rikosrekisteriin.

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 18/03/2020