Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Slowakije

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Register trestov Generálnej Prokurtúry Slovenskej republiky (Strafregister Bureau, Bureau van het Openbaar Ministerie van de Slowaakse Republiek)

Adres:

Kvegtná 13
814 23 Bratislava

Telefoon: + 421 2 554 25 649, + 421 2 208 36 129, + 421 2 208 36 133

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.Register.trestov@genpro.gov.sk
De link wordt in een nieuw venster geopend.Https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
De link wordt in een nieuw venster geopend.Http://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

ministerie van kantoren — kantooruren

Maandag

7.30-12.00

12.30-15.00

Dinsdag

7.30-12.00

12.30-15.00

Woensdag

7.30-12.00

12.30-17.00

Donderdag

7.30-12.00

12.30-15.00

Vrijdag

7.30-12.00

12.30-14.30

Informatie over de aanvraag voor een uittreksel/kopie van een strafregister

Vanaf 01.11.2015 mogen een uittreksel en een kopie van het strafregister alleen worden ingediend bij het bureau voor de strafrechtelijke registratie van de Slowaakse Republiek — Kvetná 13, Bratislava. De aanvragen worden behandeld in het kader van de „rush” -regeling.

Een aanvraag kan worden ingediend door IOMO van Slovenská Pošta. De aanvragen worden behandeld in het kader van de „rush” -regeling. Meer informatie over de levering van de dienst op de IOMO-website is beschikbaar per lijn: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Uittreksel uit het strafregister

In het uittreksel uit het strafregister wordt melding gemaakt van ongeregulariseerde veroordelingen door het gerecht van de Slowaakse Republiek, alsmede door het gerecht van een andere lidstaat van de Europese Unie en door het gerecht van een andere staat waarvan de beslissingen door het gerecht van de Slowaakse Republiek zijn erkend, met inbegrip van informatie over het voeren van de opgelegde sancties, de beschermende maatregelen en de passende beperkingen of verplichtingen indien het gerecht of de wet de dader niet aanwijst, alsof hij niet is veroordeeld.

Afschrijving van het strafregister

Een kopie van het strafregister is een authentieke akte die nadere gegevens bevat over:

  • elke definitieve veroordeling, met inbegrip van een gerecht van een andere lidstaat van de Europese Unie of van een gerecht van een andere staat waarvan de beslissing door de rechterlijke instantie van de Slowaakse Republiek is erkend;
  • de uitvoering van de straf en de uitvoering van de beschermingsmaatregel;
  • veroordelingen, hoewel deze bij rechterlijke beslissing of bij wet zijn geregeld.

Een afwaardering van een strafblad bevat gegevens over het

  • een definitieve rechterlijke beslissing of een definitief besluit van een openbaar aanklager om de vervolging op te schorten;
  • een definitieve beslissing van de rechter of een beslissing van het openbaar ministerie waarbij de minnelijke schikking en beëindiging van de strafprocedure wordt goedgekeurd;
  • een definitieve veroordeling van een burger van de Slowaakse Republiek, of van een definitieve veroordeling van een persoon die permanent op het grondgebied van de Slowaakse Republiek verblijft, door een rechterlijke instantie van een andere staat dan een lidstaat van de Europese Unie die niet door de rechter van de Slowaakse Republiek is erkend, en die verklaart dat dit besluit geen rechtsgevolgen heeft op het grondgebied van de Slowaakse Republiek en slechts ter informatie is.

Een afwaardering van het strafregister, afgegeven voor de toepassing van de artikelen 14 (2) en (3) van de Wet inzake het strafregister en tot wijziging van bepaalde wetten in verband met een nog aanhangige veroordeling door een gerecht van een andere lidstaat van de Europese Unie en een rechtbank van een andere staat die niet door de rechter van de Slowaakse Republiek is erkend, geeft aan dat deze besluiten geen rechtsgevolgen hebben op het grondgebied van de Slowaakse Republiek en slechts ter informatie zijn.

Antwoord op verzoek om strafregistergegevens

Indien de centrale autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Unie het Openbaar Ministerie verzoekt om strafregistergegevens van een openbaar Slowaaks staatsburger, verstrekt het openbaar ministerie hem binnen tien werkdagen informatie over het

  • een onherroepelijke definitieve veroordeling door een in het strafregister ingeschreven rechter in de Slowaakse Republiek;
  • een definitieve niet-geregulariseerde veroordeling door een rechterlijke instantie van een andere lidstaat van de Europese Unie, die is geactualiseerd overeenkomstig artikel 17, lid 4, van de Wet inzake het strafregister en tot wijziging van bepaalde wetten;
  • een onherroepelijke onherroepelijke veroordeling door een rechter in andere staten die in het strafregister is opgenomen.

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 18/03/2020