Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Upoštevanje prejšnjih obsodb - Slovaška

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Register trestov Generaálnej Prokuraatúry Slovenskej republiky (urad državnega tožilca Slovaške republike)

Naslov:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefon: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuRegister.trestov@genpro.gov.sk
Povezava se odpre v novem oknuHttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Povezava se odpre v novem oknuHttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

pisarna oddelka – uradne ure

Ponedeljek

7.30–12.00

12.30–15.00

Torek

7.30–12.00

12.30–15.00

Sreda

7.30–12.00

12.30–17.00

Četrtek

7.30–12.00

12.30–15.00

Petek

7.30–12.00

12.30–14.30

Informacije o vlogi za izpisek/kopijo kazenske evidence

Od leta 01.11.2015 je mogoče izpisek iz kazenske evidence in kopijo kazenske evidence vložiti le pri uradu za kazensko evidenco v Slovaški republiki – Kvetná 13, Bratislava. Prijave bodo obravnavane v okviru „hitenja“ režima.

Vlogo je mogoče vložiti pri uradu Slovenská Pošta. Prijave bodo obravnavane v okviru „hitenja“ režima. Več podrobnosti o zagotavljanju storitve na spletni strani IOMO je na voljo na spletu: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Izpis iz kazenske evidence

Izpisek iz kazenske evidence navaja nepotrjene obsodbe sodišča Slovaške republike ter sodišča druge države članice Evropske unije in sodišča druge države, katere odločitve je potrdilo sodišče Slovaške republike, vključno z informacijami o izvajanju naloženih kazni, zaščitnih ukrepov in ustreznih omejitev ali obveznosti, če sodišče ali zakon ne sodnika sodnika, kot če ta ni bil obsojen.

Amortizacija kazenske evidence

Kopija kazenske evidence je javna listina, ki zagotavlja podrobnosti o

  • vsaka pravnomočna obsodba, vključno s sodiščem druge države članice Evropske unije ali sodišča druge države, katere odločitev je potrdilo sodišče Slovaške republike;
  • potek kazni in izvajanje zaščitnega ukrepa,
  • obsodbe, čeprav so bile obravnavane s sodno odločbo ali zakonom.

Zapis kazenske evidence vključuje podatke o

  • pravnomočne sodne odločbe ali pravnomočne odločbe tožilca, s katero se prekine pregon;
  • pravnomočna odločba sodišča ali pravna odločba državnega tožilstva, s katero se odobri sporazumna rešitev spora in prenehanje kazenskega postopka;
  • pravnomočna obsodba državljana Slovaške republike ali pravnomočne obsodbe osebe, ki ima stalno prebivališče na ozemlju Slovaške, s strani sodišča države, ki ni država članica Evropske unije, ki je sodišče Slovaške republike ni priznalo, pri čemer je navedeno, da ta odločba nima pravnega učinka na ozemlju Slovaške republike in je le informativne narave.

Izpisek iz kazenske evidence, izdan za namene člena 14 (2) in (3) Zakona o kazenski evidenci in spremembi nekaterih aktov, v zvezi z nepotrjeno obsodbo sodišča druge države članice Evropske unije in sodišča druge države, ki ga sodišče Slovaške republike ni priznalo, navaja, da te odločbe nimajo pravnih učinkov na ozemlju Slovaške in so le informativne narave.

Odgovor na zahtevek za informacije iz kazenskih evidenc

Če osrednji organ druge države članice Evropske unije zaprosi urad državnega tožilca za informacije iz kazenskih evidenc o državljanki slovaškega državljana, mu to sporoči v desetih delovnih dneh z informacijami o

  • pravnomočna nepreklicen obsodba sodišča v Slovaški republiki, ki je vpisano v kazensko evidenco;
  • pravnomočno neurejeno obsodbo sodišča druge države članice Evropske unije, ki je bilo posodobljeno v skladu s členom 17(4) Zakona o kazenski evidenci in spreminja določene akte;
  • pravnomočna nepreklicen obsodba sodišča v drugih državah, ki je bilo posredovano in je vpisano v kazensko evidenco.

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 18/03/2020