Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beaktande av tidigare fällande domar - Slovakien

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky (kriminalregisterbyrån, Republiken Slovakiens allmänna åklagarmyndighet)

Adress:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefon: + 421 2 554 25 649, + 421 2 208 36 129, + 421 2 208 36 133

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterRegister.trestov@genpro.gov.sk
Länken öppnas i ett nytt fönsterHttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
web: Länken öppnas i ett nytt fönsterHttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

avdelningen för kontorsarbete – kontorstid

Måndag

7.30–12.00

12.30–15.00

Tisdagen

7.30–12.00

12.30–15.00

Onsdag

7.30–12.00

12.30–17.00

Torsdagen

7.30–12.00

12.30–15.00

Fredag

7.30–12.00

12.30–14.30

Uppgifter om ansökan om utdrag/kopia av utdrag ur belastningsregistret

Från och med 01.11.2015 får ett utdrag och en kopia av straffregistret endast lämnas in till slovakiska kriminalregisterbyrån – Kvetná 13, Bratislava. Ansökningarna kommer att behandlas inom ramen för ”ruin” -systemet.

En ansökan kan göras på IO-PO:s Slovenská Pošta. Ansökningarna kommer att behandlas inom ramen för ”ruin” -systemet. Mer information om tillhandahållandet av tjänsten på IOM-webbplatsen finns per rad: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Utdrag ur kriminalregistret

Utdrag ur kriminalregistret ska innehålla oklarerade domar som meddelats av Republiken Slovakiens domstol, en domstol i en annan medlemsstat i Europeiska unionen och en domstol i en annan stat vars avgöranden har erkänts av Republiken Slovakiens domstol, inbegripet uppgifter om de påföljder som utdömts, de skyddsåtgärder och lämpliga restriktioner eller skyldigheter som domstolen eller lagen inte har dömts för, om han eller hon inte har dömts.

Avskrivning av straffregistret

En kopia av straffregistret är en officiell handling som innehåller uppgifter om

  • en slutlig dom, inbegripet en domstol i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller en domstol i en annan stat vars beslut har erkänts av Republiken Slovakiens domstol,
  • utförandet av påföljden och genomförandet av skyddsåtgärden,
  • fällande domar, trots att de har behandlats i domstolsbeslut eller i lag.

Ett utdrag ur belastningsregistret innehåller uppgifter om

  • ett slutligt domstolsbeslut eller ett slutligt beslut av en åklagare om att avbryta lagföringen.
  • ett slutligt avgörande av domstolen eller ett rättsligt avgörande från den allmänna åklagaren om godkännande av en uppgörelse i godo och avslutande av straffrättsliga förfaranden,
  • en slutlig fällande dom mot en slovakisk medborgare, eller en slutlig fällande dom av en person som är permanent bosatt på Slovakiens territorium, av en domstol i en stat som inte är en medlemsstat i Europeiska unionen och som inte har erkänts av Republiken Slovakiens domstol, där det anges att beslutet inte har någon rättsverkan på Republiken Slovakiens territorium och att det endast är avsett som information.

För en pågående fällande dom som avkunnats av en domstol i en annan medlemsstat i Europeiska unionen och en domstol i en annan stat som inte har erkänts av Republiken Slovakiens domstol ska det anges att en fällande brottmålsdom utfärdad i enlighet med avsnitt 14 (2) och section (3) i lagen om kriminalregister och om ändring av vissa handlingar, när det gäller en pågående fällande dom av en domstol i en annan medlemsstat i Europeiska unionen och en domstol i en annan stat som inte har erkänts av Republiken Slovakiens domstol, inte har någon rättsverkan på Slovakiens territorium och endast är avsedda som information.

Svar på begäran om kriminalregisteruppgifter

Om den centrala myndigheten i en annan medlemsstat i Europeiska unionen begär att den allmänna åklagarmyndigheten ska lämna kriminalregisteruppgifter om en slovakisk medborgare, ska den inom tio arbetsdagar tillhandahålla den information om

  • en lagakraftvunnen fällande dom som avkunnats av en domstol i Slovakien och som är registrerad i kriminalregistret.
  • en slutlig icke reglerad fällande dom av en domstol i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, vilken har uppdaterats i enlighet med artikel 17.4 i lagen om kriminalregister och om ändring av vissa akter,
  • en lagakraftvunnen fällande dom som avkunnats av en domstol i andra stater och registrerats i kriminalregistret.

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 18/03/2020