Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Slowakije


Strafregister van het Openbaar ministerie van de Slowaakse Republiek (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Adres:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Tel. +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.register.trestov@genpro.gov.sk
e-register: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Register - openingstijden

Maandag

8.00 - 12.00 uur

13.00 - 17.00 uur

Dinsdag

7.30 - 12.00 uur

13.00 - 15.00 uur

Woensdag

7.30 - 12.00 uur

13.00 - 15.00 uur

Donderdag

7.30 - 12.00 uur

13.00 - 15.00 uur

Vrijdag

7.30 - 12.00 uur

13.00 - 15.00 uur

Informatie over het opvragen van een uittreksel/kopie uit het strafregister

Met ingang van 1 november 2015 kan een uittreksel/kopie uit het strafregister enkel nog worden verkregen via de dienst van het Strafregister van het Openbaar ministerie van de Slowaakse Republiek, Kvetná 13, Bratislava. De verzoeken zullen onmiddellijk, zonder afspraak, in behandeling worden genomen.

Met ingang van 2 juli 2016 is er nog een mogelijkheid bijgekomen: verzoeken kunnen nu ook worden ingediend via de geïntegreerde burgerservicepunten van de Slowaakse post. De verzoeken zullen onmiddellijk, zonder afspraak, in behandeling worden genomen. Zie voor meer bijzonderheden over deze service via deze servicepunten: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Uittreksel uit het strafregister

Een uittreksel uit het strafregister heeft betrekking op niet-vervallen veroordelingen door Slowaakse rechters, rechters in andere EU-lidstaten of rechters in andere staten wier beslissingen zijn erkend door een Slowaakse rechtbank, met inbegrip van informatie over de stand van zaken van de tenuitvoerlegging van de vonnissen, beschermingsmaatregelen en opgelegde passende beperkingen en verplichtingen, mits de dader krachtens een rechterlijke beslissing of van rechtswege niet moet worden behandeld alsof hij/zij niet zou zijn veroordeeld.

Kopie uit het strafregister

Een kopie uit het strafregister is een openbaar document waarin het volgende is vermeld:

  • alle definitieve veroordelingen, waaronder veroordelingen door rechters in andere EU-lidstaten of rechters in andere staten wier beslissingen zijn erkend door een Slowaakse rechtbank;
  • de stand van zaken van de tenuitvoerlegging van het vonnis en de beschermingsmaatregel;
  • veroordelingen, zelfs als die zijn vervallen krachtens een rechterlijke beslissing of van rechtswege.

Een kopie uit het strafregister bevat waar van toepassing ook informatie over:

  • een door een rechter of openbaar aanklager gegeven definitieve beslissing die strekt tot voorwaardelijke opschorting van de strafprocedure;
  • een door een rechter of openbaar aanklager gegeven definitieve beslissing betreffende de goedkeuring van een schikking en de opschorting van de strafprocedure;
  • een definitieve veroordeling van een Slowaaks burger of van een persoon met vaste woon- of verblijfplaats in Slowakije, die is uitgesproken door een rechter in een land dat geen EU-lidstaat is en niet is erkend door een Slowaakse rechtbank, met de opmerking dat een dergelijke beslissing geen rechtsgevolg heeft in Slowakije en puur ter informatie wordt vermeld.

In een kopie uit het strafregister die wordt afgegeven krachtens artikel 14, leden 2 en 3, van de wet inzake het strafregister en tot wijziging van bepaalde andere rechtshandelingen, moeten niet-vervallen veroordelingen door een rechter in een andere EU-lidstaat of een rechter in een andere staat die niet zijn erkend door een Slowaakse rechtbank, vergezeld gaan van de opmerking dat dergelijke beslissingen geen rechtsgevolg hebben in Slowakije en puur ter informatie worden vermeld.

Reactie op een verzoek om informatie uit het strafregister

Indien de centrale autoriteit van een andere EU-lidstaat het openbaar ministerie verzoekt om informatie uit het strafregister betreffende een Slowaaks burger, moet het die binnen tien werkdagen verschaffen, met waar van toepassing inlichtingen over:

  • een definitieve niet-vervallen veroordeling door een Slowaakse rechter die in het strafregister is opgenomen;
  • een definitieve niet-vervallen veroordeling door een rechter in een andere EU-lidstaat die is bijgewerkt krachtens artikel 17, lid 4, van de wet inzake het strafregister en tot wijziging van bepaalde andere rechtshandelingen;
  • een definitieve niet-vervallen veroordeling door een rechter in een andere staat die is uitgesproken en in het strafregister is opgenomen.

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 10/11/2020