Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących - Słowacja


Rejestr karny Prokuratury Generalnej Republiki Słowackiej (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Adres:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Tel.: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieregister.trestov@genpro.gov.sk
e-rejestr Link otworzy się w nowym okniehttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Biuro rejestrowe – godziny urzędowania

poniedziałek

8:00–12:00

13:00–17:00

wtorek

7:30–12:00

13:00–15:00

środa

7:30–12:00

13:00–15:00

czwartek

7:30–12:00

13:00–15:00

piątek

7:30–12:00

13:00–15:00

Informacje o składaniu wniosków o wyciąg lub odpis z rejestru karnego

Od 1 listopada 2015 r. o wyciąg lub odpis z rejestru karnego można wystąpić wyłącznie za pośrednictwem biura rejestrowego przy Prokuraturze Generalnej Republiki Słowackiej w Bratysławie, pod adresem Kvetná 13. Wnioski rozpatruje się niezwłocznie, na poczekaniu.

Od 2 lipca 2016 r. można składać wnioski również za pośrednictwem zintegrowanych punktów obsługi obywateli (IOMO) przy słowackich urzędach pocztowych. Wnioski rozpatruje się niezwłocznie, na poczekaniu. Więcej informacji na temat tej usługi świadczonej za pośrednictwem zintegrowanych punktów obsługi obywateli (IOMO) Poczty Słowackiej można znaleźć na stronie internetowej: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Wyciąg z rejestru karnego

Wyciąg z rejestru karnego zawiera informacje o niezatartych wyrokach skazujących wydanych przez sądy Republiki Słowackiej, sądy innych państw członkowskich UE lub sądy państw trzecich, których orzeczenia zostały uznane przez sądy Republiki Słowackiej, w tym informacje na temat statusu wykonania kar, środków ochronnych i odpowiednich nałożonych na skazanego ograniczeń oraz obowiązków, pod warunkiem że na podstawie orzeczenia sądu lub z mocy prawa sprawcy nie należy traktować tak, jakby nie został skazany.

Odpis z rejestru karnego

Odpis z rejestru karnego jest dokumentem publicznym wskazującym:

  • wszelkie prawomocne wyroki skazujące, w tym wyroki sądów innych państw członkowskich UE lub państw trzecich, uznane przez sądy Republiki Słowackiej;
  • status wykonania kary i środków zabezpieczających;
  • wyroki skazujące, nawet wówczas, gdy uległy zatarciu w drodze orzeczenia sądowego lub z mocy prawa.

Odpis z rejestru karnego zawiera również informacje na temat:

  • wydanych przez sąd lub prokuratora prawomocnych postanowień o warunkowym zawieszeniu postępowania karnego;
  • wydanych przez sąd lub prokuratora prawomocnych postanowień w sprawie zatwierdzenia postępowania pojednawczego i zawieszenia postępowania karnego;
  • prawomocnych wyroków skazujących obywatela Republiki Słowackiej lub prawomocnych wyroków skazujących wobec osoby przebywającej na stałe w Republice Słowackiej wydanych przez sąd innego państwa niż jedno z państw członkowskich UE, które to wyroki nie zostały uznane przez sąd Republiki Słowackiej, z adnotacją, że dany wyrok nie wywołuje skutków prawnych w Republice Słowackiej i jest podany wyłącznie do wiadomości.

W odpisie z rejestru karnego wydanym na podstawie § 14 ust. 2 i 3 ustawy o rejestrze karnym i zmianie niektórych innych ustawy wszelkie niezatarte wyroki skazujące wydane przez sąd innego państwa członkowskiego UE lub sąd państwa trzeciego, które nie zostały uznane przez sądy Republiki Słowackiej, muszą zawierać adnotację, że nie wywołują skutków prawnych w Republice Słowackiej i są podane wyłącznie do wiadomości.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji z rejestru karnego

Jeżeli organ centralny innego państwa członkowskiego UE zwróci się do Prokuratury Generalnej o udzielenie informacji z rejestru karnego dotyczących obywatela Republiki Słowackiej, Prokuratura Generalna przekazuje mu w terminie dziesięciu dni roboczych informacje na temat:

  • wpisanych do rejestru karnego niezatartych prawomocnych wyroków skazujących wydanych przez sądy Republiki Słowackiej;
  • niezatartych prawomocnych wyroków skazujących wydanych przez sądy innych państw członkowskich UE, zaktualizowanych zgodnie z § 17 ust. 4 ustawy o rejestrze karnym i o zmianie niektórych innych ustaw;
  • niezatartych prawomocnych wyroków skazujących wydanych przez sądy państw trzecich, które to wyroki zostały udostępnione i wpisane do rejestru karnego.

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 10/11/2020