Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zohľadnenie predchádzajúcich trestov - Slovensko


Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky

Adresa:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefón: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneregister.trestov@genpro.gov.sk
e-podateľňa: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
web: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

podateľňa - úradné hodiny

pondelok

7.30 - 12.00

12.30 - 15.00

utorok

7.30 - 12.00

12.30 - 15.00

streda

7.30 - 12.00

12.30 - 17.00

štvrtok

7.30 - 12.00

12.30 - 15.00

piatok

7.30 - 12.00

12.30 - 14.30

Informácie o podávaní žiadostí o výpis/odpis z registra trestov

Od 01.11.2015 je možné podať žiadosť o výpis a odpis z registra trestov iba na podateľni Registra trestov GP SR – pracovisko Kvetná 13, Bratislava. Žiadosti budú vybavované v režime tzv. „na počkanie“.

Od 02.07.2016 je možné podať žiadosť na pracoviskách IOMO Slovenskej pošty. Žiadosti budú vybavované v režime tzv. „na počkanie“. Ďalšie detaily o poskytovaní služby na pracoviskách IOMO Slovenskej pošty sú k dispozícii na linku: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Výpis z registra trestov

Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

Odpis registra trestov

Odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o

  • každom právoplatnom odsúdení a to aj súdom iného členského štátu Európskej únie alebo súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky,
  • priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia,
  • odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.

Súčasťou odpisu registra trestov sú aj údaje o

  • právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
  • právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
  • právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, súdom iného štátu ako členského štátu Európskej únie, ktoré nebolo uznané súdom Slovenskej republiky, s uvedením, že toto rozhodnutie nemá právne účinky na území Slovenskej republiky a má len informatívny charakter.

V odpise registra trestov, ktorý sa vydáva na účely podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa vo vzťahu k nezahladenému odsúdeniu súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktoré neboli uznané súdom Slovenskej republiky, uvedie, že tieto rozhodnutia nemajú právne účinky na území Slovenskej republiky a majú len informatívny charakter.

Odpoveď na žiadosť o informácie z registra trestov

Ak ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie požiada generálnu prokuratúru o informácie z registra trestov, ktoré sa týkajú štátneho občana Slovenskej republiky, generálna prokuratúra mu do desiatich pracovných dní poskytne informácie o

  • právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom Slovenskej republiky, ktoré je evidované v registri trestov,
  • právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom iného členského štátu Európskej únie, ktoré bolo aktualizované podľa § 17 ods. 4 zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom v iných štátoch, ktoré jej bolo poskytnuté a je evidované v registri trestov.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 10/11/2020