Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Upoštevanje prejšnjih obsodb - Slovaška


Kazenska evidenca Vrhovnega državnega tožilstva Slovaške republike (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Naslov:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefon: +421 255425649, +421 220836129, +421 220836133

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuregister.trestov@genpro.gov.sk
E-register: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Register – uradne ure

Ponedeljek

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

Torek

7.30 – 12.00

13.00 – 15.00

Sreda

7.30 – 12.00

13.00 – 15.00

Četrtek

7.30 – 12.00

13.00 – 15.00

Petek

7.30 – 12.00

13.00 – 15.00

Vloge za izpisek/kopijo iz kazenske evidence

Od 1. novembra 2015 je bilo za izpisek/kopijo iz kazenske evidence mogoče zaprositi le prek tajništva Vrhovnega državnega tožilstva Slovaške republike na naslovu Kvetná 13, Bratislava. Tako vložene vloge se obravnavajo takoj.

Od 2. julija 2016 je mogoče vloge vložiti tudi v centrih IOMO (integrirane storitve za državljane) na Pošti Slovaške. Tako vložene vloge se obravnavajo takoj. Več informacij o tovrstni storitvi v centrih IOMO na Pošti Slovaške je na voljo na naslednji povezavi: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste.

Izpiski iz kazenske evidence

Izpisek iz kazenske evidence vsebuje še ne izbrisane kazenske obsodbe, ki so jih izrekla sodišča Slovaške republike, sodišča drugih držav članic EU ali sodišča drugih držav, katerih odločbe je priznalo sodišče Slovaške republike, vključno z informacijami o statusu izvrševanja kazni, zaščitnih ukrepov ter naloženih ustreznih omejitev in obveznosti, če se storilec kaznivega dejanja v skladu s sodno odločbo ali na podlagi prava ne sme obravnavati, kot da ne bi bil obsojen.

Kopije iz kazenske evidence

Kopija iz kazenske evidence je javna listina, v kateri so navedeni:

  • pravnomočne obsodbe, vključno z obsodbami, ki so jih izrekla sodišča drugih držav članic EU ali sodišča drugih držav, katerih odločbe je priznalo sodišče Slovaške republike;
  • stanje izvrševanja kazni in stanje izvrševanja zaščitnih ukrepov;
  • obsodbe, tudi če so bile izbrisane v skladu s sodno odločbo ali na podlagi prava.

Kopija iz kazenske evidence poleg tega vsebuje informacije o:

  • pravnomočnih odločbah o pogojni ustavitvi kazenskega postopka, ki jih je izdalo sodišče ali državni tožilec;
  • pravnomočnih odločbah o odstopu od pregona in ustavitvi kazenskega postopka, ki jih je izdalo sodišče ali državni tožilec;
  • pravnomočnih obsodbah državljana Slovaške republike ali pravnomočnih obsodbah osebe s stalnim prebivališčem na ozemlju Slovaške republike, ki jih je izreklo sodišče države, ki ni članica EU, in jih ni priznalo sodišče Slovaške republike, z zaznamkom, da zadevne odločbe nimajo pravnega učinka v Slovaški republiki.

V kopiji iz kazenske evidence, izdani na podlagi člena 14(2) in (3) Zakona o kazenski evidenci ter o spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov, so morebitne še ne izbrisane kazenske obsodbe, ki jih je izreklo sodišče druge države članice EU ali sodišče druge države in jih ni priznalo sodišče Slovaške republike, opremljene z zaznamkom, da te odločbe nimajo pravnega učinka v Slovaški republiki in so vključene samo v informativne namene.

Odgovor na zaprosilo za pridobitev informacij iz kazenske evidence

Če osrednji organ druge države članice EU zaprosi Vrhovno državno tožilstvo Slovaške republike za informacije iz kazenske evidence glede slovaškega državljana, mu slednje v desetih delovnih dneh zagotovi informacije o:

  • še ne izbrisanih pravnomočnih obsodbah, ki jih je izreklo sodišče Slovaške republike in so vpisane v kazensko evidenco;
  • še ne izbrisanih pravnomočnih obsodbah, ki jih je izreklo sodišče druge države članice EU in so bile posodobljene v skladu s členom 17(4) Zakona o kazenski evidenci ter o spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov;
  • še ne izbrisanih pravnomočnih obsodbah, ki jih je izreklo sodišče v drugi državi ter so bile posredovane Vrhovnemu državnemu tožilstvu Slovaške republike in so vpisane v kazenski evidenci.

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 10/11/2020