Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beaktande av tidigare fällande domar - Slovakien


Slovakiska allmänna åklagarmyndighetens kriminalregister (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Adress:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Tfn: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterregister.trestov@genpro.gov.sk
e-register: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Register – öppettider

Måndag

8.00–12.00

13.00–17.00

Tisdag

7.30–12.00

13.00–15.00

Onsdag

7.30–12.00

13.00–15.00

Torsdag

7.30–12.00

13.00–15.00

Fredag

7.30–12.00

13.00–15.00

Information om utdrag ur/en kopia från kriminalregistret

Sedan den 1 november 2015 har det endast varit möjligt att begära utdrag ur/kopia från kriminalregistret via allmänna åklagarmyndighetens kriminalregister på Kvetná 13, Bratislava. Beställningar handläggs omedelbart och besök behöver inte bokas i förväg.

Sedan den 2 juli 2016 har det även varit möjligt att inge en sådan begäran via den slovakiska postens servicepunkter för integrerade medborgartjänster (CISP). En sådan begäran handläggs omedelbart och besök behöver inte bokas i förväg. För närmare detaljer om de tjänster som erbjudas av den slovakiska postens servicepunkter för integrerade medborgartjänster (CISP) se: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Utdrag ur kriminalregistret

Ett utdrag ur kriminalregistret innehåller ej borttagna domar meddelade av slovakiska domstolar, domstolar i andra EU-medlemsstater, eller domstolar i andra stater vars avgöranden har erkänts av en domstol i Slovakien, inklusive information om verkställighet av domar, skyddsåtgärder samt restriktioner och förpliktelser som har fastställts, förutsatt att gärningspersonen enligt ett avgörande eller enligt lag inte ska behandlas som om han eller hon inte hade dömts.

Kopia från kriminalregistret

En kopia från kriminalregistret är en offentlig handling som innehåller uppgifter om

  • lagakraftvunna domar, inklusive domar meddelade av domstolar i andra EU-medlemsstater eller domstolar i andra stater vars avgöranden har erkänts av en domstol i Slovakien,
  • verkställighetsstatus för domen och skyddsåtgärden,
  • domar, även om de har tagits bort till följd av domstolsavgörande eller genom lag.

En kopia från kriminalregistret innehåller även uppgifter om

  • ett slutligt beslut som avslutar en brottmålsprocess, utfärdat av en domstol eller en allmän åklagare,
  • ett slutligt beslut om godkännanden av en förlikning, utfärdat av en domstol eller en allmän åklagare,
  • en lagakraftvunnen dom mot en slovakisk medborgare eller en lagakraftvunnen dom mot en person som stadigvarande vistas i Slovakien, som har meddelats av en annan domstol än en domstol i en EU-medlemsstat och som inte har erkänts av en domstol i Slovakien, med en notering om att beslutet inte har rättsverkan i Slovakien och endast anges i informationssyfte.

I en kopia från kriminalregistret som utfärdats i enlighet med § 14.2 och 14.3 i lagen om kriminalregistret och ändring av vissa andra lagar, ska alla ej borttagna domar som meddelats av domstol i en annan EU-medlemsstat eller en domstol i en annan stat som inte har erkänts av en domstol i Slovakien vara försedda med en notering om att de inte har rättsverkan i Slovakien och endast medtas i informationssyfte.

Svar på en begäran om information från kriminalregistret

Om centralmyndigheten i en annan EU-medlemsstat begär att allmänna åklagarmyndigheten ska lämna ut uppgifter i kriminalregistret om en slovakisk medborgare, ska åklagarmyndigheten inom tio arbetsdagar förse myndigheten med följande information:

  • En lagakraftvunnen ej borttagen dom som meddelats av en domstol i Slovakien och registrerats i kriminalregistret.
  • En lagakraftvunnen dom som meddelats av en domstol i en annan EU-medlemsstat och som har uppdaterats enligt § 17.4 i lagen om kriminalregistret och ändring av vissa andra lagar.
  • En lagakraftvunnen ej borttagen dom från en domstol i en annan stat som har översänts och registrerats i kriminalregistret.

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 10/11/2020