Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zohlednění předchozích trestů - Spojené království

V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.


Ústřední orgán Spojeného království pro výměnu informací z rejstříků trestů (UK Central Authority for Exchange of Criminal Records)

Adresa:

ACRO
PO BOX 481
Fareham
PO14 9FS

Telefon: +44 (0)1489 569 805

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ukca@acro.pnn.police.uk

Další informace naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách oddělení rejstříku trestů (ACRO Criminal Records Office – ACRO).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 28/07/2020