Вземане под внимание на предишни присъди - Обединено кралство

Възстанови Запазване като PDF

UK Central Authority for Exchange of Criminal Records (Централен орган на Обединеното кралство за обмен на информация от регистрите за съдимост)

Адрес:

ACRO
PO BOX 481
Fareham
PO14 9FS

Телефон: +44 (0)1489 569 805

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецukca@acro.pnn.police.uk

За повече информация посетете Връзката отваря нов прозорецуебсайта на ACRO.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/07/2020