Zohľadnenie predchádzajúcich trestov - Spojené kráľovstvo


Ústredný úrad Spojeného kráľovstva pre výmenu informácií z registra trestov (UK Central Authority for Exchange of Criminal Records)

Adresa:

ACRO
PO BOX 481
Fareham
PO14 9FS

Telefón: +44 1489 569 805

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneukca@acro.pnn.police.uk

Ďalšie informácie nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle ACRO.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 28/07/2020