Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Upoštevanje prejšnjih obsodb - Združeno kraljestvo

Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.


UK Central Authority for Exchange of Criminal Records (Osrednji organ Združenega kraljestva za izmenjavo podatkov iz kazenske evidence)

Naslov:

ACRO
PO BOX 481
Fareham
PO14 9FS

Telefon: +44 1489569805

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuukca@acro.pnn.police.uk

Več informacij je na Povezava se odpre v novem oknuspletišču ACRO.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 28/07/2020