Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bewijsverkrijging

Indien u een gerechtelijke procedure inleidt, is het in de regel cruciaal om bij het gerecht bewijs in dienen ter staving van uw vordering.


Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Bewijsverkrijging in burgerlijke procedures is niet beperkt tot het grondgebied van een lidstaat. Soms kan het noodzakelijk zijn om bewijs te verkrijgen in een andere lidstaat dan die waarvan u ingezetene bent. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om getuigen of deskundigen te horen in andere lidstaten, of het is mogelijk dat de rechter een plaatsopneming wil verrichten in een andere lidstaat. Wat de grensoverschrijdende bewijsverkrijging binnen de Europese Unie betreft, is de justitiële samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken geregeld in De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening (EG) nr. 1206/2001 van 28 mei 2001.

Links

Bewijsopname – kennisgevingen door de lidstaten en een zoekfunctie voor het vinden van de bevoegde (gerechtelijke) instantie(s)

Getuigenverhoor per videoconferentie

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening betreffende bewijsverkrijgingPDF(218 Kb)nl

Praktische gids voor het gebruik van videoconferenties om bewijs te verkrijgen in burgerlijke en handelszaken PDF(734 Kb)nl


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 21/01/2019