Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Κύπρος

Τίτλος Adoption date In force date PDF
Οι περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι του 1996 και 1999 (N. 93(I)/1996) 08/11/1996 01/07/1996 The Unfair Terms in Consumer Contracts (Greek)_el.pdf
Ο περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμος (N.51(I)/1998) 26/06/1998 01/03/1999 Package Travel, Holidays and Tours Law_el.pdf
Ο περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμος ( Ν. 7(Ι)/2000) 28/01/2000 28/01/2000 The Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and Associated Guara_el.pdf
Ο Περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος (N. 92(I)/2000) 30/06/2000 30/06/2000 The Regulation of Misleading and Comparative Advertising Law - 92(I)20_el.pdf
Ο περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόμος ( Ν.112(I)/2000) 14/07/2000 24/03/2001 The Indication of Selling Price and Unit Price of Products offered to _el.pdf
N/A 18/07/2007 12/12/2007 Cyprus UCP law-1_el.pdf
Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος (Ν. 103(I)/2007) 18/07/2007 12/12/2007 The Unfair Commercial Practices from Businesses to Consumers Law (Gree_el.pdf
THE UNFAIR BUSINESS-TO-CONSUMER COMMERCIAL PRACTICES LAW of 2007 (as amended) 18/07/2007 12/12/2007 law 103(i)2007 as amended by 81 (i)2013_el.pdf
N/A 18/07/2007 12/12/2007 Cyprus UCP law-2_el.pdf
Ο Περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμος (Ν.101(Ι)/2007) 18/07/2007 18/07/2007 Injunctions Law_el.pdf
24 records found, displaying 1 to 10. Σελίδα: 1 2 3 Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
136/2011 136/2011

Chapter 1, Article 2, (b)

Supreme court decision 07/11/2013
Recourse 55/2015 link

Annex I, 12.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Administrative decision, first degree 10/11/2015
Recourse 2016/08 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (b), (ii)

Annex I, 10.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (b), (i)

Annex I, 9.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (b)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a)

Chapter 1, Article 3, 2.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (c)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (a)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 2.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (g)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (f)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (e)

Chapter 2, Article 5, 5.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 1, Article 2, (a)

Administrative decision, first degree 09/09/2016
Recourse 2016/17 (AP) link

Chapter 2, Section 1, Article 6

Chapter 2, Section 1, Article 7, 2.

Chapter 2, Article 5, 5.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (c)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (a)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (g)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (f)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (e)

Administrative decision, first degree 10/11/2016
Recourse 1/2010 link

Annex I, 14.

Chapter 2, Article 5, 5.

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 09/11/2010
Joint Criminal Appeals 143, 144 & 145/2011 link

link

Court decision in appeal 23/10/2012
Recourse 2016/16(AP) link

Chapter 1, Article 2, (k)

Chapter 1, Article 3, 1.

Chapter 1, Article 2, (b)

Chapter 1, Article 2, (e)

Article 3, 1.

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 1, Article 2, (h)

Chapter 2, Article 5, 2., (a)

Chapter 2, Article 5, 2., (b)

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 2, Article 5, 4., (b)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (b), (ii)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (b), (i)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (b)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a)

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 3.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 2.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (c)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (a)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 2.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (g)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (f)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (e)

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c)

Chapter 1, Article 2, (a)

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (d)

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (a)

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (b)

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (e)

Chapter 2, Section 1, Article 7, 5.

Administrative decision, first degree 24/10/2016
Recourse 11/2014 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Administrative decision, first degree 18/08/2014
8 records found, displaying all records. Σελίδα: 1
Legal Literature

No results available

Τίτλος Emanating from
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για Καταναλωτές Consumer Protection Service
One record found. Σελίδα: 1