Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Česká republika

Použitelné vnitrostátní právní předpisy
Název Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů Vstup v platnost PDF
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 04/12/1963 01/04/1964
zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách 17/05/1990 17/05/1990
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 21/12/1990 15/01/2015 act on pricing_cs.pdf
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 09/02/1995 01/04/1995
Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 30/06/1999 23/07/1999
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 24/06/2004 31/12/2005 sb174-04_cs.pdf
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně 17/01/2008 12/02/2008 transpos_laws_cz_cs.pdf
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 25/01/2012 01/01/2014 ZMPS_cs.pdf
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03/02/2012 01/01/2014 Obcansky_zakonik_89_2012_cs.pdf
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30/10/2013 01/01/2014 363-2013-Sb_cs.pdf
Nalezeno: 22 záznamy, zobrazeno 1 z 10. Stránka: 1 2 3 Další stránka Poslední stránka
Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.

Jednotlivé případy
Národní identifikační číslo Obecný název Část směrnice Typ rozhodnutí Datum vydání rozhodnutí
9 As 38/2010 - 71 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 21/10/2010
23 Cdo 4044/2009 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 27/01/2011
32 Cdo 3895/2007 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 01/08/2008
9 As 38/2010 - 71 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 21/10/2010
23 Cdo 4044/2009 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (f)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 27/01/2011
1 As 59/2011 - 61 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 22/06/2011
8 As 115/2012 - 49 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 26/09/2013
1 As 59/2011 - 61 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 22/06/2011
4 As 98/2013 - 88 link

Chapter 2, Article 5, 3.

Správní rozhodnutí v odvolacím řízení 17/01/2014
8 As 136/2015 - 51 link

link

Správní rozhodnutí v odvolacím řízení 24/08/2016
Nalezeno: 16 záznamy, zobrazeno 1 z 10. Stránka: 1 2 Další stránka Poslední stránka
Právní nauka
Referenční číslo Název Autor Rok vydání
Ondrejová, D.: Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES, Bulletin advokacie, vol. 4, year 2016, pages 17 et seq. Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES ONDREJOVÁ, D. 2016
Ondřejová, D.: Generální klauzule nekalých obchodních praktik, Bulletin advokacie, vol. 11, year 2016, pages 25 et seq. Generální klauzule nekalých obchodních praktik ONDREJOVÁ, D. 2016
Generální klauzule nekalých obchodních praktik v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve světle judikatury SDEU. Rekodifikace a Praxe, vol. 7-8, year 2016, pages 7-8 Generální klauzule nekalých obchodních praktik v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve světle judikatury SDEU ETLÍKOVÁ, M. 2016
Profit.cz - online business magazine, February 24, 2008 Jasnější pravidla pro ochranu spotřebitele Z. BAUER 2008
Ondrejová, D.: Klamavé obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES, Bulletin advokacie, vol. 11, year 2015, pages 27 et seq. Klamavé obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES ONDREJOVÁ, D. 2015
Hajn, P.: K očekávaným změnám v právní regulaci nekalé soutěže. Rekodifikace a Praxe, vol. 5, year 2016 K očekávaným změnám v právní regulaci nekalé soutěže HAJN, P. 2016
Právní zpravodaj, 2008, vol. 3, pages 1-6 Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik P. ČECH 2008
This legal doctrine is available online Nekalé obchodní praktiky a jejich třetí opomíjená skupina J. VAVREČKA 2011
iPravnik.cz - legal informational server, September 14, 2009 and Obchodněprávní revue, 2009, No. 2 Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních praktikách P. HAJN 2009
Obchodněprávní revue 6/2019. pp. 163-168. The European Parliament has approved a Directive strengthening consumer protection MIŠÚR, P. 2019
Nalezeno: 14 záznamy, zobrazeno 1 z 10. Stránka: 1 2 Další stránka Poslední stránka
Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.