Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Ελλάδα

Τίτλος Adoption date In force date PDF
Νόμος 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών 16/11/1994 16/11/1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 339 Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για το οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις. 05/09/1996 11/09/1996
Αστικός Κώδικας 21/08/2002 21/08/2002
Νόμος 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών 21/08/2002 21/08/2002
Νόμος 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών 10/07/2007 10/07/2007
Νόμος 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών 10/07/2007 10/07/2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3587 Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251 10/07/2007 10/07/2007 Law 3587_el.pdf
Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Ζ1-130 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. αριθμ. L 33 της 03.02.2009 21/02/2011 22/02/2011 Z1_130_el.pdf
Y.A. υπ' αριθμ. Ζ1-111 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς [...] β) την οδηγία 2009/22/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 «περίτων αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (Κωδικοποιημένη έκδοση) που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ αριθμ. L 110 της 1.5.2009, σελ.30, [...] 07/03/2012 07/03/2012
Νόμος 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών 07/03/2012 07/03/2012
22 records found, displaying 1 to 10. Σελίδα: 1 2 3 Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
Court of Appeal of Athens 2130/2013 Court of Appeal of Athens 2130/2013

Chapter 2, Article 5, 2., (b)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Court decision in appeal 11/04/2013
General Secretary for the Consumer, press release dated 5th of January 2011 General Secretary for the Consumer, press release dated 5th of January 2011

Chapter 2, Section 1, Article 6

Άλλο 05/01/2011
Ombudsman of the Consumer 10th of October 2007 (Protocol No 1428) link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Άλλο 10/10/2007
Ombudsman of the Consumer, 9th of August 2010 (Protocol No 1752) link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Άλλο 09/08/2010
Ombudsman of the Consumer 28th of December 2009 (Protocol No 4084) link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (a)

Chapter 2, Article 5, 2.

Άλλο 28/12/2009
Recommendation no 1/03-05-2008 link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Άλλο 03/05/2008
Ombudsman of the Consumer 10th of September 2010 (Νo of protocol 1912) link

Chapter 2, Article 5, 2., (a)

Chapter 2, Section 2, Article 8

Άλλο 10/09/2010
Ombudsman of the Consumer 10th of March 2011 (Νo of protocol 2528) link

Annex I, 29.

Chapter 2, Section 2, Article 8

Άλλο 10/03/2011
Ombudsman of the Consumer 10th of March 2011 (Νo of protocol 2532) link

Chapter 2, Article 5, 2., (b)

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)

Άλλο 10/03/2011
Ombudsman of the Consumer 9th of December 2010 (Protocol No 2853) link

Chapter 2, Article 5, 2., (a)

Chapter 2, Section 1, Article 7, 2.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Άλλο 09/12/2010
36 records found, displaying 1 to 10. Σελίδα: 1 2 3 4 Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Legal Literature
Reference Τίτλος Author Publication Year
Αθέμιτος Ανταγωνισμός και προστασία καταναλωτή – Παρατηρήσεις με αφορμή την τροποποίηση του ν. 2251/1994 με τον ν. 3587/2007, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 4/2008, 508-514 Αθέμιτος Ανταγωνισμός και προστασία καταναλωτή – Παρατηρήσεις με αφορμή την τροποποίηση του ν. 2251/1994 με τον ν. 3587/2007 D.N. JOUGANATOS 2008
BUSINESS & CORPORATE LAW, 2011, issue: 8-9/2011, August-September, pages 877-883 Από το ελληνικό στο κοινοτικό δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού – προβλήματα εφαρμογής της «μαύρης λίστας» της Οδηγίας 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (=άρθρα 9στ και 9η Ν 2251/1994) M.-TH. MARINOS 2011
Ατομική και συλλογική προστασία των καταναλωτών από την έλλειψη ουσιαστικής διαπραγμάτευσης των όρων της σύμβασης, 2008, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη Ατομική και συλλογική προστασία των καταναλωτών από την έλλειψη ουσιαστικής διαπραγμάτευσης των όρων της σύμβασης G.I.DELLIOS 2008
Transactions Law – Specific Issues, 2013, NOMIKI BIBLIOTHIKI SA, Athens, pages 133-153 Δίκαιο Συναλλαγών – Ειδικά Θέματα P. KALAMPOUKA - GIANNOPOULOU 2013
3η έκδοση, Αθήνα , Νομική Βιβλιοθήκη (3rd edition, Athens: Nomiki Bibliothiki) Δίκαιο προστασίας καταναλωτή: Ν. 2251/1994 όπως ισχύει: ερμηνεία –νομολογία – πρακτική εφαρμογή KARAKOSTAS, I. 2016
2η έκδοση, Αθήνα , Νομική Βιβλιοθήκη (2nd edition, Athens: Nomiki Bibliothiki) Δίκαιο προστασίας καταναλωτή: ελληνικό-ενωσιακό: κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 2251/1994 και άλλων σχετικών νομοθετημάτων ALEXANDRIDOU, E. (editor) 2015
Inspection of Commercial Law, 2012, pages 16-44 Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (Directive UCP = UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES): Ο νομικός μηχανισμός λειτουργίας της και οι δυσλειτουργίες του κατά την εφαρμογή της οδηγίας G. BEHRI - KECHAGIOGLOU 2012
Η έννοια του καταναλωτή σήμερα – Ιδίως στις καταρτιζόμενες με ΓΟΣ πιστωτικές συμβάσεις, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 1/2010, 4-18 Η έννοια του καταναλωτή σήμερα – Ιδίως στις καταρτιζόμενες με ΓΟΣ πιστωτικές συμβάσεις P.A. PAPANIKOLAOU 2010
Η δυνατότητα προστασίας του συλλογικού συμφέροντος που εξυπηρετούν οι ενώσεις καταναλωτών δια συλλογικής αγωγής, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 5/2010, 524-530 Η δυνατότητα προστασίας του συλλογικού συμφέροντος που εξυπηρετούν οι ενώσεις καταναλωτών δια συλλογικής αγωγής V.I. VASSILOPOULOU 2010
Η μοντέρνα φιλελεύθερη νομική κρίση στην επικοινωνία των πρακτικών προώθησης πωλήσεων (έργω διαφήμιση) σύμφωνα με τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου, Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 3/2007, 340-346 Η μοντέρνα φιλελεύθερη νομική κρίση στην επικοινωνία των πρακτικών προώθησης πωλήσεων (έργω διαφήμιση) σύμφωνα με τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου CH.E. APOSTOLOPOULOS 2007
16 records found, displaying 1 to 10. Σελίδα: 1 2 Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα

No results available