Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Lietuva

Nacionalinė teisė
Pavadinimas Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data Įsigaliojimo data PDF
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas 10/11/1994 07/12/1994
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 19/03/1998 01/09/1998 AR_2015-11-01_lt.pdf
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas 18/07/2000 01/01/2001
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas 18/07/2000 01/01/2001 Law on advertising-LT_lt.pdf
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 18/07/2000 01/07/2001
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo įstatymas 19/09/2000 01/01/2001
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL DAIKTŲ PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO, KAI SUTARTYS SUDAROMOS NAUDOJANT RYŠIO PRIEMONES, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 17/08/2001 25/08/2001 legislation456_lt.pdf
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas 28/02/2002 01/01/2003
Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės 15/05/2002 10/06/2002
Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 21/12/2007 01/02/2008
24 įrašai rasta, rodoma nuo 1 iki 10. Tinklalapis: 1 2 3 Kitas tinklalapis Paskutinis tinklalapis
Vykdymo užtikrinimo sistema

Rezultatų nėra

Bylos
Nacionalinis numeris Bendrinis pavadinimas Direktyvos dalis Sprendimo rūšis Sprendimo data
2S-11 2S-11

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Annex I, 17.

Administracinis sprendimas, pirmoji instancija 17/07/2013
A442-90/2013 A442-90/2013

Chapter 2, Article 5, 2., (b)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Teismo sprendimas apeliacinėje byloje 17/01/2013
A502-731/2013 A502-731/2013

Annex I, 17.

Annex I, 4.

Administracinis sprendimas apeliacinėje byloje 23/05/2013
A822-1370/2013 A822-1370/2013

Chapter 2, Section 1, Article 7, 2.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Section 2, Article 8

Teismo sprendimas apeliacinėje byloje 29/10/2013
A858-370/2012 A858-370/2012

Annex I, 20.

Teismo sprendimas apeliacinėje byloje 16/03/2013
A502-989/2010 link

Annex I, 20.

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 30/09/2010
I-1621-189/2009 link

Annex I, 20.

Teismo sprendimas, pirmoji instancija 10/07/2009
I-2080-624/2009 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 1, Article 2, (d)

Annex I, 7.

Chapter 2, Article 5, 2.

Chapter 1, Article 2, (h)

Teismo sprendimas, pirmoji instancija 11/12/2009
I-2429-39/2009 link

Annex I, 11.

Teismo sprendimas, pirmoji instancija 09/11/2009
I-878-815/2010 link

Chapter 2, Article 5, 2., (a)

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)

Teismo sprendimas, pirmoji instancija 27/05/2010
47 įrašai rasta, rodoma nuo 1 iki 10. Tinklalapis: 1 2 3 4 5 Kitas tinklalapis Paskutinis tinklalapis
Teisinė literatūra
Nuoroda Pavadinimas Autorius Paskelbimo metai
NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ, Ieva. Agresyvios komercinės veiklos draudimas pagal nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą. In Socialinės studijos, 2015, v. 7 (2). Agresyvios komercinės veiklos draudimas pagal nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ, I. 2015
RIMKEVIČIUS, Mantas. Klaidinančios reklamos vertinimo kriterijai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilniaus universitetas, 2012. Klaidinančios reklamos vertinimo kriterijai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje RIMKEVIČIUS, M. 2012
ZAPOLSKIS, Paulius. Nesąžininga komercinė veikla ir vartotojo ekonominiai interesai. In Vartotojų teisių apsaugos aspektai Europos Sąjungoje, 2011, Va312. Nesąžininga komercinė veikla ir vartotojo ekonominiai interesai ZAPOLSKIS, P. 2011
Teisė, 2011, vol. 81, pages 144-157 Sąžiningos ir nesąžiningos komercinės veiklos samprata M. RIMKEVICIUS 2011
NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ Ieva. Vartotojų apsauga nuo nesąžiningos komercinės veiklos Europos Sąjungos ir Lietuvos teisėje. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01 S). Mykolo Romerio universitetas, 2016. Vartotojų apsauga nuo nesąžiningos komercinės veiklos Europos Sąjungos ir Lietuvos teisėje NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ, I. 2016
MALINAUSKAITĖ, Jolita. VARTOTOJŲ TEISĖS. INFORMACINĖ MEDŽIAGA. Vilnius, Lietuvos vartotojų institutas, 2015. VARTOTOJŲ TEISĖS. INFORMACINĖ MEDŽIAGA MALINAUSKAITĖ, J. 2015
RIMKEVIČIUS, Mantas. „Nacionalinės Moralės“ išimtis nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje. In Teisė, 2011, v. 79. „Nacionalinės Moralės“ išimtis nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje RIMKEVIČIUS, M. 2011
7 įrašai rasta, rodomi visi įrašai. Tinklalapis: 1
Kita medžiaga
Pavadinimas Išplaukia iš
Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gairės Competition Council of the Republic of Lithuania
Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gairės Lietuvos Respublikos Konkurencijos Taryba (Competition Council of the Republic of Lithuania)
Supreme Administrative Court of Lithuania 19/02/2019 approved review of judgements of the Court of Justice of the European Union Supreme Administrative Court of Lithuania
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga II Supreme Court of Lithuania
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga Supreme Court of Lithuania
5 įrašai rasta, rodomi visi įrašai. Tinklalapis: 1