Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Slovensko

Názov Adoption date In force date PDF
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 04/12/1963 16/12/1963
Zákon č.40/1964 Zb. 26/02/1964 05/03/1964
Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 05/01/1991 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 05/11/1991 01/01/1992
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky 15/11/1995 09/12/1995
Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 16/03/2000 01/04/2000
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 05/04/2001 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov 05/04/2001 01/05/2001
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr 14/06/2001 01/10/2001
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 12/12/2001 01/01/2002
36 records found, displaying 1 to 10. Strana: 1 2 3 4 Nasledujúca stránka Posledná stránka
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
8Sžo/40/2011 8Sžo/40/2011

Chapter 2, Section 1, Article 7

Chapter 2, Section 1, Article 6

Supreme court decision 26/04/2012
Slovak Trade Inspection , 7.05.2010 ref. code: P/O11O/O5/2O1O link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 07/05/2010
Slovak Trade Inspection, 12.05.2008 -- ref. code: P/0062/08/08 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 12/05/2008
Slovak Trade Inspection, 14.01.2008 ref. code: P/411/2/2007 link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Administrative decision, first degree 14/01/2008
Slovak Trade Inspection, 27.04.2009 ref. code: P/45/2/2009 link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Annex I, 17.

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 27/04/2009
Slovak Trade Inspection, 05.08.2010 -- P/0241/06/10 link

Chapter 2, Article 5, 2., (b)

Administrative decision, first degree 05/08/2010
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici, 28.07.2010 P/0221/06/10 link

Chapter 2, Section 1, Article 7, 2.

Administrative decision, first degree 28/07/2010
Slovak Trade Inspection, 16/12/2010, ref. code: P/0519/01/2010 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 16/12/2009
Slovak Trade Inspection, 30/11/2010 ref. code: P/0359/07/2010 link

Chapter 2, Article 5, 2., (b)

Chapter 2, Section 1, Article 7, 2.

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 30/11/2010
Slovak Trade Inspection, 12/07/2011 ref.code: SK/0323/99/2011 link

Chapter 2, Article 5, 2., (a)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision in appeal 12/07/2011
22 records found, displaying 1 to 10. Strana: 1 2 3 Nasledujúca stránka Posledná stránka
Legal Literature
Reference Názov Author Publication Year
Bulletin slovenskej advokácie, 2007, vol. 7-8, pages 25 - 31 Katalógové firmy, ich zmluvy, obchodné praktiky z pohľadu práva JUDr. Jana BIROŠČÁKOVÁ 2007
Bulletin slovenskej advokácie, 2007, vol. 7-8, pages 25 - 31 Katalógové firmy, ich zmluvy, obchodné praktiky z pohľadu práva JUDr. J. BIROŠČÁKOVÁ 2007
Bulletin slovenskej advokácie, 13, 2007, no. 7-8, p. 25-31 Katalógové firmy, ich zmluvy, obchodné praktiky z pohľadu práva BIROŠČÁKOVÁ, J. 2007
Bulletin slovenskej advokácie, 19, 2013, no. 6, p. 20-30 Ochrana spotrebiteľa v civilnom procese LAZÍKOVÁ, J., ŠTEVČEK, M. 2013
Justičná revue, 2010, vol. 11, pages 1256 - 1264 Porovnávacia reklama versus nekalá súťaž A. HORNIAKOVÁ 2010
Justičná revue, 58, 2006, no. 6-7, p. 963-974 Právo proti nekalej súťaži na Slovensku a súčasný stav harmonizácie ŠKREKO, A. 2006
R. Dobrovodský, Test nekalosti správania sa podnikateľov k spotrebiteľom v slovenskom práve. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok. Justičná akadémia SR, 2013 Test nekalosti správania sa podnikateľov k spotrebiteľom v slovenskom práve DOBROVODSKÝ, R. 2013
Bulletin slovenskej advokácie, 22, 2016 no. 1-2, p. 12-23 Úžera ako organizovaný zločin (pri poskytovaní pôžičiek, úverov, pri ich zabezpečení, uplatňovaní a v iných súvisiacich právnych vzťahoch) I. časť IRSÁK, S. 2016
OLEXOVA & VASILISIN s.r.o., "Vymáhateľnosť nárokov spotrebiteľa z účasti na spotrebiteľskej súťaži", 2012, accessed 04.01.2017 Vymáhateľnosť nárokov spotrebiteľa z účasti na spotrebiteľskej súťaži OLEXOVA & VASILISIN s.r.o., Attorneys at law 2012
9 records found, displaying all records. Strana: 1

No results available