Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Slovensko

Názov Adoption date In force date PDF
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 04/12/1963 16/12/1963
Zákon č.40/1964 Zb. 26/02/1964 05/03/1964
Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 05/01/1991 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 05/11/1991 01/01/1992
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky 15/11/1995 09/12/1995
Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 16/03/2000 01/04/2000
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 05/04/2001 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov 05/04/2001 01/05/2001
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr 14/06/2001 01/10/2001
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 12/12/2001 01/01/2002
36 records found, displaying 1 to 10. Strana: 1 2 3 4 Nasledujúca stránka Posledná stránka
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
8Sžo/40/2011 8Sžo/40/2011

Chapter 2, Section 1, Article 7

Chapter 2, Section 1, Article 6

Supreme court decision 26/04/2012
Slovak Trade Inspection , 7.05.2010 ref. code: P/O11O/O5/2O1O link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 07/05/2010
Slovak Trade Inspection, 12.05.2008 -- ref. code: P/0062/08/08 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 12/05/2008
Slovak Trade Inspection, 14.01.2008 ref. code: P/411/2/2007 link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Administrative decision, first degree 14/01/2008
Slovak Trade Inspection, 27.04.2009 ref. code: P/45/2/2009 link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Annex I, 17.

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 27/04/2009
Slovak Trade Inspection, 05.08.2010 -- P/0241/06/10 link

Chapter 2, Article 5, 2., (b)

Administrative decision, first degree 05/08/2010
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici, 28.07.2010 P/0221/06/10 link

Chapter 2, Section 1, Article 7, 2.

Administrative decision, first degree 28/07/2010
Slovak Trade Inspection, 16/12/2010, ref. code: P/0519/01/2010 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 16/12/2009
Slovak Trade Inspection, 30/11/2010 ref. code: P/0359/07/2010 link

Chapter 2, Article 5, 2., (b)

Chapter 2, Section 1, Article 7, 2.

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 30/11/2010
Slovak Trade Inspection, 12/07/2011 ref.code: SK/0323/99/2011 link

Chapter 2, Article 5, 2., (a)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision in appeal 12/07/2011
27 records found, displaying 1 to 10. Strana: 1 2 3 Nasledujúca stránka Posledná stránka
Legal Literature
Reference Názov Author Publication Year
Bulletin slovenskej advokácie, 2007, vol. 7-8, pages 25 - 31 Katalógové firmy, ich zmluvy, obchodné praktiky z pohľadu práva JUDr. Jana BIROŠČÁKOVÁ 2007
Bulletin slovenskej advokácie, 2007, vol. 7-8, pages 25 - 31 Katalógové firmy, ich zmluvy, obchodné praktiky z pohľadu práva JUDr. J. BIROŠČÁKOVÁ 2007
Bulletin slovenskej advokácie, 13, 2007, no. 7-8, p. 25-31 Katalógové firmy, ich zmluvy, obchodné praktiky z pohľadu práva BIROŠČÁKOVÁ, J. 2007
Bulletin slovenskej advokácie, 19, 2013, no. 6, p. 20-30 Ochrana spotrebiteľa v civilnom procese LAZÍKOVÁ, J., ŠTEVČEK, M. 2013
Justičná revue, 2010, vol. 11, pages 1256 - 1264 Porovnávacia reklama versus nekalá súťaž A. HORNIAKOVÁ 2010
Justičná revue, 58, 2006, no. 6-7, p. 963-974 Právo proti nekalej súťaži na Slovensku a súčasný stav harmonizácie ŠKREKO, A. 2006
R. Dobrovodský, Test nekalosti správania sa podnikateľov k spotrebiteľom v slovenskom práve. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok. Justičná akadémia SR, 2013 Test nekalosti správania sa podnikateľov k spotrebiteľom v slovenskom práve DOBROVODSKÝ, R. 2013
Bulletin advokácie Editorial. No.12 The Right to Process Personal Data in Exchange for the Goods and Services in the Area of Consumer Protection ČIČKÁNOVÁ, D. 2019
Bulletin slovenskej advokácie, 22, 2016 no. 1-2, p. 12-23 Úžera ako organizovaný zločin (pri poskytovaní pôžičiek, úverov, pri ich zabezpečení, uplatňovaní a v iných súvisiacich právnych vzťahoch) I. časť IRSÁK, S. 2016
OLEXOVA & VASILISIN s.r.o., "Vymáhateľnosť nárokov spotrebiteľa z účasti na spotrebiteľskej súťaži", 2012, accessed 04.01.2017 Vymáhateľnosť nárokov spotrebiteľa z účasti na spotrebiteľskej súťaži OLEXOVA & VASILISIN s.r.o., Attorneys at law 2012
10 records found, displaying all records. Strana: 1

No results available