Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Distance Selling Directive (97/7) - Polska

Przepisy krajowe
Tytuł Data przyjęcia przepisów krajowych Data wejścia w życie PDF
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965 Kodeks cywilny_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965 legislation263_pl.pdf
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972 Kodeks wykroczeń_pl.pdf
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. 29/08/1997 01/07/1998 legislation262_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych 29/08/1997 01/07/1998 Ustawa o uslugach turystycznych_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000 legislation154_pl.pdf
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000
Znaleziono 27 rekordy, wyświetlane są pozycje od 1 do 10. Strona: 1 2 3 Następna strona Ostatnia strona
System egzekwowania przepisów

Brak wyników

Sprawy
Identyfikator krajowy Nazwa zwyczajowa Część dyrektywy Rodzaj decyzji Data decyzji
RGD-32/2011 link

Article 6, 1.

Inne 30/12/2011
VI ACa 832/13 link

Article 6, 1.

Inne 16/01/2014
XVII AmA 134/14 link

Article 6, 1.

Inne 27/10/2014
XVII AmA 76/12 link

Article 5, 1.

Inne 12/12/2013
VI ACa 526/2010 Plaintiff (…) Sp. z o. o. v. President of the Office of Competition and Consumer Protection

Article 4, 1.

Inne 16/12/2010
Znaleziono 5 rekordy , wyświetlane są wszystkie rekordy. Strona: 1
Literatura prawnicza
Odniesienie Tytuł Autor Rok publikacji
ADR. Arbitraż i mediacja, 2008, pages 21-25 Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich K. Gajda 2008
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, pages 413-430 Antynomie ochrony konsumenta w prawie wspólnotowym. E. Łetowska 2004
2004, Warszawa, publisher: C. H. Beck Europejskie prawo umów konsumenckich Ewa Łętowska 2004
Przegląd Prawa Handlowego, 2009, pages 8-14 Ewolucja ochrony konsumentów w świetle projektu dyrektywy o prawach konsumentów M. Namysłowska 2009
Europejski Przegląd Sądowy, 2006, pages 12-24 Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce M. Jagielska, E. Łetowska, K. Lis, P Mikłaszewicz, A. Wiewiórowska-Domagalska 2006
Przegląd Prawa Handlowego, 2002, nr. 12 Nowe zasady zawierania i wykonywania umów a udziałem konsumentów (II) W. Kocot 2002
2008, p. 375, publishers: Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów ma tle prawa Unii Europejskiej P. Mikłaszewicz 2008
Państwo i Prawo, 2011, pages 45-57 Praktyki handlowe „nieuczciwe w każdych okolicznościach” w prawie europejskim R. Stefanicki 2011
2002, 2, Warszawa, publishers: C. H. Beck and Wydawnictwo Prawo umów konsumenckich Ewa Łętowska 2002
2009, p. 514, publishers: Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów A. Wiewiórowska-Domagalska 2009
Znaleziono 14 rekordy, wyświetlane są pozycje od 1 do 10. Strona: 1 2 Następna strona Ostatnia strona
Inne materiały

Brak wyników