Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Injunctions Directive (2009/22) - Nederland

Nationale wetgeving
Titel Datum van vaststelling nationale wetgeving Datum van inwerkingtreding PDF
Algemene termijnenwet 25/07/1964 01/04/1965 legislation335_nl.pdf
Colportagewet 07/09/1973 01/08/1975 legislation261_nl.pdf
Mediawet 21/04/1987 04/06/1987 legislation321_nl.pdf
Burgerlijk Wetboek 22/11/1991 01/01/1992
Burgerlijk Wetboek 24/12/1992 31/12/1992
Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen) 15/01/1993 27/01/1993 legislation255_nl.pdf
Gegevensbesluit georganiseerde reizen 15/01/1993 27/01/1993
Telecommunicatiewet 19/10/1998 05/11/1998 legislation323_nl.pdf
Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 10/04/1999 16/04/1999
Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen 25/04/2000 01/01/2001 legislation260_nl.pdf
28 records gevonden, u ziet 1 tot en met 10. Bladzijde: 1 2 3 Volgende pagina Laatste pagina
Handhavingssysteem

Geen resultaten

Zaken
Nationaal ID Gangbare benaming Richtlijnonderdelen Soort beslissing Datum beslissing
ECLI:NL:PHR:2013:2625 link

link

Beslissing hooggerechtshof 17/12/2013
Eén record gevonden. Bladzijde: 1
Rechtsleer
Referentie Titel Auteur Jaar van publicatie
TvC 2016/4 'Praktijk: De derdenwerking van collectieve acties tegen onredelijke bedingen in het licht van de Europese rechtspraak PAVILLON, C.M.D.S. 2016
Praktisch procederen (PP), 2001, pages 55-60, nr. 3 Algemene voorwaarden: praktisch benaderd (1) J.G.J. Rinkes, J.M.P. Verstappen 2001
Tijdschrift voor Privaatrecht (TvPr), 2003, pages 1413-1488, nr. 4 Bundeling van vorderingen N. Frenk 2003
Economisch-statistische berichten, 2009, pages 557-558 Collectief schadevergoedingsrecht en de paretiaanse welvaartstheorie. G. Ten Kate 2009
2007, p. 254, publisher: Groningen: Europa Law Publishing Collective enforcement of consumer law : securing compliance in Europe through private group action and public authority intervention M.B.M. Loos, W.H. van Boom 2007
Nieuwsbrief BW (NbBW), 1998, pages 108-110, nr. 10 De richtlijn collectieve acties in consumentenzaken N. Frenk 1998
NtEr 2016/10.1 E-commerce, collectieve verbodsacties en rechtskeuzebedingen in consumentenovereenkomsten: verfijning van het Europees conflictenrecht STRENG, R.P. 2016
2010, p. 292, publisher: Zutphen: Paris Handhaving consumentenbescherming W.H. van Boom 2010
Tijdschrift voor Konsumentenrecht (TvC), 2011, pages 16-19 Handhaving van consumentenrecht : enige opmerkingen bij de preadviezen van Marco Loos en Willem van Boom voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, 19 april 2010 E.H Hondius 2011
2010, p. 224, publisher: Deventer: Kluwer Handhaving van het consumentenrecht M.B.M. Loos, W.H. van Boom 2010
15 records gevonden, u ziet 1 tot en met 10. Bladzijde: 1 2 Volgende pagina Laatste pagina
Ander materiaal

Geen resultaten