Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Package Travel Directive (90/314) - Česká republika

Použitelné vnitrostátní právní předpisy
Název Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů Vstup v platnost PDF
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 04/12/1963 01/04/1964
zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách 17/05/1990 17/05/1990
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 21/12/1990 15/01/2015 act on pricing_cs.pdf
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 09/02/1995 01/04/1995
Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 30/06/1999 23/07/1999
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 24/06/2004 31/12/2005 sb174-04_cs.pdf
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně 17/01/2008 12/02/2008 transpos_laws_cz_cs.pdf
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 25/01/2012 01/01/2014 ZMPS_cs.pdf
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03/02/2012 01/01/2014 Obcansky_zakonik_89_2012_cs.pdf
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30/10/2013 01/01/2014 363-2013-Sb_cs.pdf
Nalezeno: 22 záznamy, zobrazeno 1 z 10. Stránka: 1 2 3 Další stránka Poslední stránka
Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.

Jednotlivé případy
Národní identifikační číslo Obecný název Část směrnice Typ rozhodnutí Datum vydání rozhodnutí
1 As 46/2010-79 link

Article 2, 4.

Soudní rozhodnutí v odvolacím řízení 19/08/2010
7 As 27/2010 link

link

Jiné 02/07/2010
Constitutional Court, Judgment no. IV. ÚS 3092/16-2 N/A

Article 4, 5.

Article 4, 5., -

Article 4, 5., -

Article 4, 5.

Rozhodnutí Soudního dvora 18/07/2017
Supreme Court, Judgment 25 Cdo 1214/2018 N/A

Article 4

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 25/07/2018
Supreme Court, Judgment no. 33 Cdo 715/2017 N/A

Article 2

Article 2

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 18/10/2018
Nalezeno: 5 záznamy, zobrazeno všech záznamy. Stránka: 1
Právní nauka
Referenční číslo Název Autor Rok vydání
Polišenská, P.: Cestovní kanceláře a cestovní smlouvy ve světle nejnovější judikatury Nejvyššího soudu, Rekodifikace & praxe, year 2016, Cestovní kanceláře a cestovní smlouvy ve světle nejnovější judikatury Nejvyššího soudu POLISENSKA, P. 2016
2003, p. 19, publisher: ASPI Publishing Cestovní smlouva (Travel contract) Jan Rambousek 2003
2006, p. 208, publisher: Spotřebitel.cz Jak předcházet konfliktům (How to Prevent Conflicts) Tomáš Pelikán, Kateřina Bohůnková 2006
2005, p. 94, publisher: Spotřebitel.cz Jak předcházet konfliktům (How to Prevent Conflicts) Tomáš Pelikán, Kateřina Bohůnková 2005
2007, p. 164, Prague, publisher: Grada Publishing Jak úspěšně reklamovat (How to Make a Successful Claim) Daniel Houdek 2007
Němeček, P.,Záhumenská, Z.: Některé aspekty připravovaných změn právní úpravy pojištění cestovních kanceláří, EU Právní novinky, vol. 11, year 2014, pages 11 et seq. Některé aspekty připravovaných změn právní úpravy pojištění cestovních kanceláří NEMECEK, P., ZAHUMENSKA, Z. 2014
Petráš, R.: Nová smlouva o zájezdu?, Rekodifikace & praxe, year 2014, Nová smlouva o zájezdu? PETRAS, R. 2014
Právní zpravodaj, 2000, pages 1-4, nr. 8 Novela občanského zákoníku J. Fiala 2000
2003, p. 90-100, 349-356, 208-210, publisher: ASPI Publishing Občanské právo hmotné (Civil law) Marta Knappová 2003
2003, p. 1141-1158, publisher: C. H. Beck Občanský zákoník . Komentář( Civil Code Commentary, 8th edition) O. Jehlička, M. Škárová 2003
Nalezeno: 25 záznamy, zobrazeno 1 z 10. Stránka: 1 2 3 Další stránka Poslední stránka
Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.