Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Package Travel Directive (90/314) - Slovensko

sk_National Law
Názov sk_Adoption date sk_In force date PDF
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 04/12/1963 16/12/1963
Zákon č.40/1964 Zb. 26/02/1964 05/03/1964
Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 05/01/1991 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 05/11/1991 01/01/1992
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky 15/11/1995 09/12/1995
Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 16/03/2000 01/04/2000
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 05/04/2001 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov 05/04/2001 01/05/2001
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr 14/06/2001 01/10/2001
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 12/12/2001 01/01/2002
sk_36 sk_records found, displaying 1 to 10. Strana: 1 2 3 4 Nasledujúca stránka Posledná stránka
sk_Enforcement System

sk_No results available

sk_Cases
sk_National ID sk_Common Name sk_Directive Part sk_Decision type sk_Decision date
District Court, Bratislava, Judgement 7Co/128/2016 Krajský súd Bratislava

Article 5

sk_Court decision in appeal 27/03/2019
III. ÚS 228/2016 link

Article 5, 1.

sk_Court decision, first degree 19/04/2016
21C/1/2011 link

Article 2, 1.

sk_Court decision in appeal 17/04/2013
sk_3 sk_records found, displaying all sk_records. Strana: 1
sk_Legal Literature
sk_Reference Názov sk_Author sk_Publication Year
Podnikateľ a Právo, 2001, p. 11 K novelizácii Občianskeho zákonníka uskutočnenej zákonom č. 281/2001 Jaromír Svoboda 2001
Bulletin slovenskej advokácie, 2001, p. 3, nr. 5 Nová zmluva o obstaraní zájazdu v Občianskom zákonníku Peter Vojčík 2001
2002, 1, p. 55, Bratislava, publisher: Faculty of Law of Comenius University in Bratislava Ochrana spotrebiteľa v zmluve o obstaraní zájazdu Emese Biroóvá 2002
Olexova & Vasilin s.r.o., Slovenská právna úprava ochrany spotrebiteľa pri kúpe zájazdu v kontexte práva EU, http://www.ovlegal.sk [electronic source], 2012 Slovenská právna úprava ochrany spotrebiteľa pri kúpe zájazdu v kontexte práva EU Olexova & Vasilin s.r.o. 2012
M. Kostolna, Strata radosti z dovolenky- Uplatnenie smernice 90/314/EEC v podmienkach EÚ, EPI Odborné články, 2012 Strata radosti z dovolenky- Uplatnenie smernice 90/314/EEC v podmienkach EÚ KOSTOLNÁ, M., JUDr. 2012
2000, 1, p. 282, Louvain,, publisher: Université Catholique de Louvain, Centre de Droit de la Consommation Timeshare and Package Travel Legislation in Central and Eastern Europe: Approximation, Harmonisation and Compatibility with European Union Law Veronique Cambier, Klaus Tonner, Anton Dulák, Jens Karsten 2000
K návrhu Občianskeho zákonnika: 5. Lubyho právnické dni (K návrhu Občianskeho zákonnika), 1999, p. 5 Zmluva o organizovom cestovaní Mária Patakyová 1999
sk_7 sk_records found, displaying all sk_records. Strana: 1
sk_Other material

sk_No results available